23.03.07: Netop nu går slutspurten ind i stort dansk forskningsprojekt om psykisk arbejdsmiljø og helbred

Hvad er det, der giver stress? Er det indretning af arbejdslivet, er det krav om konstante forandringer, eller er det mangelfulde personlige ressourcer i en travl hverdag mellem arbejde, fritid og familieliv? Kan stress føre til sygelig træthed eller depression, eller er stress blot et nyt begreb, der dækker over oplevelsen af at have travlt? Det er disse spørgsmål, det nystartede PRISME-projekt vil forsøge at besvare.

I slutningen af januar modtog 10.000 offentligt ansatte i Århus Kommune og Region Midtjylland et spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø, helbred og trivsel. I kuverten lå også to små rør med vat-tamponer, som deltageren skulle afsætte en spytprøve på. Prøven skal analyseres for stresshormonet kortisol. Siden har mange tusinde Århusianere udfyldt skemaer og gumlet på vattamponer.

- Jo flere spørgeskemaer og spytprøver vi får retur, jo mere solide resultater får vi ud af undersøgelsen, siger en af projektets ledere, overlæge Anette Kærgaard. 

- Hvis man spørger et tilfældigt udsnit af danske lønmodtagere, så svarer en stigende andel, at de ofte føler sig stressede i hverdagen. Om det skyldes øget opmærksomhed på fænomenet stress, eller om folk reelt er mere stressede i dag, ved vi ikke. Stress er kommet i fokus både som en udefineret betegnelse for psykisk belastning og som et udtryk for de mange forskellige symptomer, vi oplever, når vi føler os pressede, tilføjer Anette Kærgaard.

PRISME-projektets formål er at undersøge i hvilket omfang psykiske belastninger i arbejdet påvir-ker risiko og prognose for stress, udbrændthed og depression.

- Der findes mange undersøgelser om disse sammenhænge, men da de fleste er tværsnitsundersø-gelser eller alene baserer sig på spørgeskemaer er vores viden om sammenhængene fortsat be-grænset. I PRISME-projektet får vi ny viden, anfører Anette Kærgaard.

Yderligere oplysninger:
overlæge Anette Kærgaard, Arbejdsmedicinsk klinik, Regionshospitalet Herning, tlf 99 27 24 70, hecak@ringamt.dk

Fakta om PRISME-projektet
PRISME-projektet er en forløbsundersøgelse, der fokuserer på effekterne af generelle arbejdskrav som arbejdsmængde, arbejdstid, indflydelse og uoverensstemmelse mellem krav og belønning – samt mere specifikt effekterne af emotionelle krav i arbejdet, organisatoriske forandringer samt både udøvelse og modtagelse af ledelse. Desuden ser projektet også på faktorer som personlige ressourcer, konflikter på arbejdspladsen, mobning og chikane.
Forløbsstudiet består af to undersøgelsesrunder med 1½ års mellemrum. Begge gange udsendes spørgeskemaer og spytprøverør, og hver gang udvælges cirka 1000 personer til en uddybende personlig undersøgelse og blodprøvetagning. Hermed opnås supplerende oplysninger om helbred og biologiske markører til brug for belysning af årsagsmekanismer.
PRISME-projektet gennemføres i et samarbejde mellem de arbejdsmedicinske klinikker i Århus, Herning og Glostrup, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (tidligere Arbejdsmiljøinsti-tuttet) og Center for Psykiatrisk Forskning i Århus. Projektet er finansieret af Arbejdsmiljøforskningsfonden og Lundbeckfonden. Man kan læse mere om projektet på www.prismeprojektet.dk.