200 repræsentanter fra både offentlige og private virksomheder fra hele Region Midtjylland var d. 8. marts samlet for at diskutere visioner for regionen de næste mange år.

200 repræsentanter fra både offentlige og private virksomheder fra hele Region Midtjylland var i dag samlet for at diskutere visioner for regionen de næste mange år. Eksperter og politikere kom med deres indspark, men dagens vigtigste aktører var – i modsætning til så mange andre konferencer – deltagerne selv. Deres opgave var at komme med konkrete ideer, som skal inspirere den videre debat blandt borgere og beslutningstagere og munde ud i den første sammenhængende vision for udviklingen i Midtjylland.
”Vi skal se langt. Ikke bare fire år, som vi er vant til. Men 20 år frem. Sætte ord på vores drømme og se, hvordan vi øger vores velstand”, sagde regionsformand Bent Hansen, da han åbnede dagen.

Ideerne var mange: Satse på nationalparker i området, som kan sætte fokus på naturværdierne og friluftslivet – og tiltrække turister. At lægge telefonomstillinger, callcentre, i udkantsområder. Give trådløst internet til alle borgere vest for det midtjyske højdedrag. Invitere flere kunstnere til at bo i kommunerne, som kan hjælpe virksomhederne til at nytænke. Gratis færgeforbindelser. Og mange, mange flere.

Region Midtjylland stod bag arrangementet, og deltagerne kom fra alle ender af regionen.
”Vi har haft en spændende og fordomsfri drøftelse af de muligheder, regionen står overfor. Der er meget ulige vilkår mellem øst og vest.”, siger Ane Marie Clausen, chefkonsulent i Dansk Industri, der også i sin gruppe kom med konkrete bud på fremtiden: ”Vi udviklede ideen om en forskerpark, der strækker sig på tværs af hele regionen for at give lige muligheder for samspil mellem viden og virksomheder”.

Ved et andet bord i Kongrescenter Herning sad Heidi Balling, planlægningschef hos fjerkræproducenten Rose Poultry i Vinderup mellem Skive og Holstebro.
”Vi har talt meget om arbejdskraft. Hvis regionen vil tage nogle initiativer, så flere folk flytter til området, vil det gavne os”, siger hun. ”Normalt er det jo marked og leverandører, vi beskæftiger os med, og regionen, hvad har den egentlig med fjerkræ at gøre. Men det har været interessant at finde ud af, hvilken rolle Region Midtjylland spiller for virksomhederne. Det bliver spændende at se, hvordan ideerne bliver udmøntet i Den regionale udviklingsplan”.
For regionen har en rolle at spille for at skabe vækst:
”Man kan ikke finde fremtidens vindere på et udviklingskonference, og det er ikke nogen selvfølgelighed, at Midtjylland render med væksten. Men det er vigtigt politisk at skabe de rammebetingelser, som betyder, at tingene kan vokse”, sagde professor Torben M. Andersen, tidligere økonomisk overvismand.

Alle ideerne bliver samlet i et idekatalog, som kommer til at ligge online. Og nu ligger bolden igen på politikernes banehalvdel.
”Der har været en formidabel interesse og entusiasme, og folk har bidraget med det, de tænker og tror på. Det forpligter os selvfølgelig til bagefter at tage ting med herfra og blive ved med at lytte”, konkluderede Bent Hansen sidst på dagen.
Men han lægger heller ikke skjul på, at dagens konference har haft et andet, vigtigt mål: At få folk til at mødes og se hinanden i øjnene.
”Der ligger også en dagsorden om at bringe folk sammen. At få dem til at sige højt, at de kommer fra Region Midtjylland – underforstået, at de er stolte af det”. Som regionsformand har han også sin egen vision for regionen: ”Min vision er, at Region Midtjylland er det sted i Danmark, man har den bedste sammenhængskraft og det bedste uddannelsesmiljø i Danmark – uanset, om du skal være smed eller specialist”.

Næste skridt i processen bliver drøftelser mellem kommunerne og regionen. Derudover fortsætter debatten i de såkaldte ”Anna Amalias thesaloner”, et initiativ, hvor borgere fra hele regionen inviteres til debat om regionens fremtid.

Yderligere oplysninger: Regionsrådsformand Bent Hansen, 40 31 37 07 eller direktør for Regional udvikling Lars Hansson 29 26 89 82 

www.annaamalia.dk