Region Midtjylland, Århus Kommune og Alexandra-instituttet har udpeget en ny leder af mega-satsninger inden for satellitstyret navigation og digital livsstil.

I Region Midtjylland har virksomheder, forskningsinstitutioner og offentlige myndigheder gode erfaringer med at samarbejde om innovationsprojekter.
Det seneste initiativ kommer fra en tænketank om "Fysiske produkter med it", nedsat af IT-rådet og med direktør Carsten Jørgensen fra Terma Space som formand. Tænketanken barslede i midten af 2006 med et forslag om en satsning på to mega-projekter på områderne "pervasive positioning" og "digital lifestyle" (se nedenfor).

Andy DrysdaleNu har man fundet den projektleder og fundraiser, der skal igangsætte de to satsninger. Det er Andy Drysdale, der er uddannet fysiker og kommer fra en stilling som projektleder på Teknologisk Institut. Andy Drysdale har lang erfaring med udviklingsprojekter inden for bl.a. energisektoren.
 
- Jeg synes, at vi har fundet den helt rigtige person til at løfte opgaven, siger direktør Carsten Jørgensen.
- Der bliver meget at tage fat på. Ikke mindst fordi vi har ambitioner om at etablere omfattende projekt-klynger. Vi skal have visionsforskning med budgetter på over 200 mio. kr. for en projekt-klynge, der så kan blive et samarbejde mellem mange forskellige faggrupper om at opnå et fælles mål.

Andy Drysdale - hent foto i høj opløsning


Stillingen finansieres af Århus Kommune, Region Midtjylland og Alexandra Instituttet. Andy Drysdales arbejdssted bliver Alexandra Instituttet i IT-byen Katrinebjerg.

Regionsformand Bent Hansen, Region Midtjylland:
- Initiativet er startet i Århusregionens IT-råd, der nu videreføres som IT-råd Midt med formandsskab af borgmester Nicolai Wammen og mig selv. Mega-satsningen rummer mange perspektiver, og jeg er overbevist om, at mange midtjyske virksomheder kan indgå i innovative projekter på området.

Borgmester Nicolai Wammen, Århus
- I de seneste år er der igangsat mange innovations-tiltag i regi af it-rådet – med IT-byen Katrinebjerg som det klart mest markante og iøjnefaldende projekt. Vi håber at denne nye satsning på mega-projekter bliver lige så succesfuld.

Andy Drysdale:
- Jeg glæder mig til at komme i gang og blive en del af det innovative miljø på Katrinebjerg, siger Andy Drysdale, der har sin første arbejdsdag 1. april.
- Der er mange udfordringer i mit nye job, men tænketankens vision om mega-projekter synes jeg er både spændende og udfordrende. Og med den opbakning der er fra både erhvervsliv, forsknings- og uddannelsesinstitutioner og offentlige myndigheder, er jeg sikker på, at vi har de bedst mulige forudsætninger for at lykkes med projektet.

Yderligere information
Carsten Jørgensen, tlf: 20 46 96 50, e-mail cj@terma.dk
Andy Drysdale, tlf: 89 42 57 67, e-mail andy.drysdale@alexandra.dk
(frem til 1.4. kan Andy Drysdale kontaktes via kommunikationschef Arne Vollertsen, Alexandra Instituttet, tlf. 89 42 57 56, e-mail arne.vollertsen@alexandra.dk)

Baggrund

Pervasive positioning tager udgangspunkt i Galileo-teknologien, der er et europæisk satellitbaseret navigations-/positioneringssystem. Med Galileo-systemets etablering bliver det muligt at bestemme sin position ned på millimeters nøjagtighed, både udendørs og indendørs. Systemet kan udnyttes kommercielt på mange områder og giver store muligheder for at udvikle en lang række nye fysiske produkter med it. EU har anslået, at der på europæisk basis vil blive skabt ca. 250.000 arbejdspladser, alene baseret på denne infrastruktur. De områder, der vil blive påvirket kraftigt af denne teknologi, inkluderer sektorer som transport, landbrug, fiskeri, energi, livsstil, offentlig administration og videnskab.

Digital lifestyle tager udgangspunkt i konvergensen inden for digitale medier tv, radio, internet, telefon og mobiltjenester samt den stigende anvendelse af it til støtte i hjemmet, f.eks. til energistyring, sundhedstjenester, underholdning, husholdning, bygningskontrol og tyverisikring. Disse teknologier medvirker til at opbygge en digital livsstil (“Digital lifestyle”) for brugerne både i og udenfor hjemmets mure. I det ideelle scenario oplever brugerne, at produkter og tjenester i hjemmet er integrerede og “kender” de enkelte personers profiler. Den digitale livsstil er således en kontinuerlig personlig og kollektiv oplevelse, der åbner en ny æra for livsstilsprodukter.