Læger, sygeplejersker, jordemødre, fysioterapeuter og andre faggrupper fra sundhedsvæsenet kan nu søge nye midler til forskning. Ansøgningsfristen er 1. maj 2007.

Region Midtjylland har etableret en ny forskningsfond, der skal yde økonomisk støtte til forskning indenfor sundhedsvæsenet i regionen. Fonden har et samlet beløb på 15 mio. kr. i 2007. Heraf er der nu afsat 2,5 mio. kr. til forskningsstipendier, som kan søges til korterevarende finansiering af forskningsprojekter. Ansøgningsfristen er 1. maj 2007.

Alle faggrupper kan søge

Forskere fra alle faggrupper, der ønsker at gennemføre forskningsprojekter på eller i samarbejde med en eller flere hospitalsafdelinger i Region Midtjylland, kan søge midler fra Forskningsfonden. Dvs. ikke blot læger, men også fysioterapeuter, jordemødre, sygeplejersker og en række andre faggrupper indbydes til at søge.

- Vi har fundet det mest hensigtsmæssigt at lave en samlet Forskningsfond for de sundhedsfaglige faggrupper. Dels er forskningsprojekter i dag ofte tværfaglige. Dels har en række faggrupper med mellemlange uddannelser i dag adgang til efteruddannelser, som giver kompetence til at forske på et akademisk niveau, siger centerchef Jens Krogh, formand for Forskningsfondens strategiudvalg og stipendieudvalg.

Man kan hente ansøgningsskemaer og læse mere om forskningsfonden på

www.regionmidtjylland.dk – sundhed – forskning.

Flere penge til forskning

Den nye forskningsfond erstatter en række af de forskningsstøtteordninger, der har været i de amter, der indgår i Region Midtjylland. Regionen overtager derfor en række forpligtelser fra amterne, hvilket betyder, at knap 8 ud af dette års 15 mio. kr. allerede er afsat til igangværende forskningsprojekter. De kommende år vil der derfor være et stigende beløb til rådighed til nye forskningsprojekter.

Regionerne skal forske

Ifølge den nye sundhedslov har regionerne en forpligtelse til at sikre udviklings- og forskningsarbejde indenfor sundhedsområdet. Forskningen skal bidrage til den løbende udvikling af forebyggelse, behandling, pleje og rehabilitering i sundhedsvæsenet.

Forskningspuljen er et af Region Midtjyllands midler til at styrke og målrette forskningen.

Den overordnede ledelse af Forskningsfonden varetages af et strategiudvalg, som blandt andet bedømmer og prioriterer ansøgninger om større beløb til forskning. Der er desuden nedsat et stipendieudvalg, der skal bedømme og prioritere ansøgningerne om stipendier.

Forskningsfondens administrative opgaver varetages af Region Midtjyllands Center for Folkesundhed.


Yderligere oplysninger
Jens Krogh, Formand for Forskningsfondens udvalg og chef for Center for Folkesundhed, Region Midtjylland, tlf. 8728 4690, e-mail: jens.krogh@stab.rm.dk

Bjarne S. Hammershøj, Sekretariatet for Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond, tlf. 8728 4696, e-mail: bjarne.hammershoej@stab.rm.dk