Regionsrådet i Region Midtjylland har sat gang i et tilskudsprogram, der kan give de regionale ungdoms- og voksenuddannelser op til 54 mio. kroner frem til 2009.

Regionsrådet i Region Midtjylland har sat gang i et tilskudsprogram, der kan give de regionale ungdoms- og voksenuddannelser op til 54 mio. kroner frem til 2009.
Der kan blandt andet gives tilskud til efteruddannelse, information, udvikling af fag, valgfag og specialiserede studieretninger – og til udvikling af en institution i et landdistrikt eller et udkantsområde.

Den overordnede uddannelsesstrategi i regionen bliver til i løbet af 2007 som en del af den regionale udviklingsplan, men med regionsrådets vedtagelse er der allerede nu muligheder for at støtte de almene og erhvervsrettede ungdomsuddannelser og de almene voksenuddannelser. I år er der afsat 18 mio. kr. til tilskudsordningen.

For at komme i betragtning til et tilskud, vil uddannelsesinstitutionernes ansøgninger blive vurderet ud fra en række kriterier, der er defineret i administrationsgrundlaget for tildeling af udviklingstilskud. Her lægges der vægt på blandt andet samarbejdsprojekter mellem flere institutioner og virksomheder, styrkelse af uddannelserne i yderområderne, en styrkelse af naturvidenskabelige og kreative fag – og at projekterne har et nyskabende, innovativt og internationalt perspektiv.

Ansøgninger til 2007-midler skal være indsendt inden 1. maj og 1. september.

Læs administrationsgrundlaget for tildeling af udviklingstilskud her.

Yderligere oplysninger:
Lars Vildbrad, vicedirektør, Regional Udvikling, Region Midtjylland, tlf. 8728 5070, mobil tlf. 2069 1401

Bodil Primsø, Sekretariatet for Regional Udvikling, Region Midtjylland, tlf. 8728 5076, mobil tlf. 2146 3978