En omfattende undersøgelse af 150 rygpatienter på Århus Universitetshospital, Århus Sygehus har dokumenteret at en ny operation giver vedvarende gode resultater for patienter med nedslidt ryg eller diskusprolaps.

En omfattende undersøgelse af 150 rygpatienter på Århus Universitetshospital, Århus Sygehus har dokumenteret at en ny operation giver vedvarende gode resultater for patienter med nedslidt ryg eller diskusprolaps.

Det er forskere med professor, overlæge, dr.med. Cody Bünger, Ortopædkirurgisk Afdeling E i spidsen, der har gennemført undersøgelsen, som dokumenterer effekten af den nye operationsform.
Undersøgelsen dokumenterer at patienterne i løbet af de første to år efter operationen har opnået bedre livskvalitet på nogle områder, og i løbet af ni år har hele 95 procent af patienterne en væsentligt bedre livskvalitet end før operationen.
Den nye operation er mere omfattende end de operationer, der sædvanligvis anvendes ved nedslidt ryg eller diskusprolaps.
- Med den nye operation går vi billedligt talt ind og tager fat om ”nældens rod”, forklarer overlæge Cody Bünger.
- Vi fjerner hele båndskiven mellem hvirvlerne, hvorved vi får fjernet flere af de områder, hvor patienten har smerter, end man kan med den mere traditionelle operationsmetode.
- Båndskiven erstattes med en kulfiberkasse, fortsætter Cody Bünger, der bruger 4-6 timer på en sådan rygoperation.
Det er dobbelt så lang tid som han bruger på en traditionel stivgørende rygoperation.
- Den nye operationsmetode er dermed langt mere ressourcekrævende, erkender Cody Bünger, men understreger at det på sigt er billigere at gennemføre de mere omfattende rygoperationer.
- Når man ser på det i et større perspektiv i en cost-effective analyse, altså en analyse hvor man sammenligner omkostninger og livskvalitet hos patienterne, er denne operation billigere end den traditionelle.
Den nye operationsform reducerer desuden kraftigt i antallet af patienter, som får behov for at blive opereret igen.
Cody Bünger mener, at langt flere patienter i fremtiden bør tilbydes den nye operation, som Århus Sygehus for øjeblikket udfører omkring 250 af om året.
- Det er vigtigt, at patienterne ikke går for længe med deres smerter. De skal opereres, inden de mister deres arbejde, mener Cody Bünger.
Undersøgelsen, der er gennemført af et team, der består af rygkirurger, ph.d-studerende og doktoranter fra Århus Sygehus, er for nylig blevet offentliggjort i det anerkendte tidsskrift Spine.
Cody Bünger og den omfattende undersøgelse af rygpatienterne har vundet fem internationale priser.