27.03.07: I år er første år med en helt ny struktur på gymnasium- og Hf-området. Alle gymnasier og Hf-kurser er nu selvejende og Region Midtjylland har fået den rolle at sikre, at der er et bredt og varieret udbud af uddannelser til alle i hele regionen. Der er i år samlet 7.276 ansøgere til gymnasierne og Hf-kurserne mod 7.257 i 2006, hvilket giver en stigning i antallet af ansøgere på 19.

I år er første år med en helt ny struktur på gymnasium- og Hf-området. Alle gymnasier og Hf-kurser er nu selvejende og Region Midtjylland har fået den rolle at sikre, at der er et bredt og varieret udbud af uddannelser til alle i hele regionen.

I Region Midtjylland er der 31 institutioner, som udbyder stx-uddannelse over tre år, mens det på 16 institutioner er muligt at tage en Hf-uddannelse over to år.

Der er i år samlet 7.276 ansøgere til gymnasierne og Hf-kurserne mod 7.257 i 2006, hvilket giver en stigning i antallet af ansøgere på 19.

Ansøgerne fordeler sig med 5.751 til den 3-årige gymnasieuddannelse, mens 1.476 har valgt det 2-årige Hf-kursus. Herudover har 49 søgt ind på den særlige internationale linje, der udbydes på Grenaa gymnasium (30) og Struer Statsgymnasium (19).

Der er en lille regional forskel på, om antallet af ansøgere er gået frem eller tilbage. Samlet er institutionerne i fordelingsområde Øst gået frem med 44 gymnasieansøgere og 16 til Hf-kurserne. I fordelingsområde Vest har gymnasierne en fremgang på to ansøgere til gymnasierne. Her har Hf-kurserne dog samlet fået 41 færre ansøgere. Institutionerne i fordelingsområde Nord har både i antallet af ansøgere til gymnasierne og Hf-kurserne oplevet en lille nedgang med henholdsvis 26 færre ansøgere til gymnasierne og 10 færre til Hf-kurserne. Og i fordelingsområde Syd er ansøgningen til gymnasierne gået tilbage med 18, mens Hf-kurserne her har oplevet en fremgang på tre ansøgere.

Ansøgertallene for de enkelte gymnasier og Hf-kurser fremgår af tabel 1 sammen med ansøgertal for 2005 og 2006.

Fordelingsudvalgene vil efter påske på et samlet møde vurdere ansøgningerne til de enkelte gymnasier i forhold til den kapacitet, der er på skolerne.

Fire fordelingsområder
Region Midtjylland er efter amternes nedlæggelse nu opdelt i fire fordelingsområder, hvor hvert område i år repræsenterer institutionerne i de tidligere amter. For de tidligere Århus og Ringkjøbing amters vedkommende deltager alle institutioner i hvert deres fordelingsudvalg – henholdsvis fordelingsområde Øst og fordelingsområde Vest, mens det for de tidligere Viborg og Vejle amters vedkommende er de institutioner, der nu er placeret i Region Midtjylland, som hver især er gået sammen i et fordelingsudvalg – hhv. fordelingsområde Nord og Syd.

Yderligere information:
De lokale gymnasier

Simon Frost Mortensen, Region Midtjylland, Regional Udvikling. Tel. 8728 5075

Bent Hansen og Christian Aagaard
Hent tabellen som pdf