27.11.07: Vækstforum og regionsrådet vil i to faser støtte udviklingen af internationale oplevelsesfyrtårne, og har fået 21 ansøgninger om støtte til analyser – første fase.

Midtjylland kan få vækst i turisme og oplevelsesøkonomi ved at sikre, at der mellem de store attraktioner findes internationalt synlige ”fyrtårne”. Det vil komme til at smitte af på de øvrige attraktioner, detailhandlen, hotellerne osv. Der kommer derimod ikke en vækst ved at attraktionerne fra år til år flytter det samme antal besøgende rundt mellem sig.

Derfor har Vækstforum for Region Midtjylland besluttet at gennemføre en større satsning inden for udvikling af internationale oplevelsesfyrtårne.
Et internationalt oplevelsesfyrtårn skal omsætte regionens viden, kreativitet og udviklingsdynamik inden for oplevelsesøkonomi og regionens styrkepositioner til nye kommercielle forretningsområder. De kommende oplevelsesfyrtårne skal have internationalt potentiale og bygge på stærke kommercielle grundidéer.

– Mit håb er, at vi om to-tre år kan glæde os over ét eller eventuelt flere nye spændende oplevelsesfyrtårne i Region Midtjylland, ved nu at stille risikovillig udviklingsfinansiering til rådighed, siger formand for Vækstforum i Region Midtjylland, regionsrådsformand Bent Hansen.

Vækstforum og regionsrådet vil i to faser støtte udviklingen af internationale oplevelsesfyrtårne, og har fået 21 ansøgninger om støtte til analyser – første fase. Midlerne (op til en mio. kr. pr. projekt) kan fx anvendes til konceptudvikling, markedsanalyse, cost-benefit analyser, international erfaringsindsamling og skitseforslag.
Analyserne skal gennemføres i 1. halvår af 2008.

På baggrund af et ekspertpanels vurderinger indstiller Vækstforum på sit møde den 29. januar 2008 til regionsrådet, hvilke projekter der skal modtage op til 1 mio. kr. til analyser. Regionsrådet behandler indstillingerne 20. februar.

Der er indkommet 21 ansøgninger, og de spænder vidt i såvel indhold som geografisk. I denne tidlige del af udviklingsfasen er der i sagens natur ikke tale om endelige projekter eller titler. Nedenfor er ansøgningerne til første fase oplistet med ansøger angivet i parentes:

World of Crime, Horsens Statsfængsel (Konsortium: Horsens Kommune og Tækker Group)
Visionen med ”World of Crime” er at udnytte rammerne i Horsens Statsfængsel til at skabe et oplevelsescenter om forbrydelse og straf, der giver de besøgende mulighed for at føle fængselslivet på egen krop.

Multiarena i Århus (Århus Kommune)
Multiarenaen skal have plads til 15.000-18.000 tilskuere, og det er planen, at arenaen både skal servicere store nationale og internationale sportsbegivenheder, huse rytmiske megakoncerter og store kongresser og messer.

Udvikling af Tivoli Friheden (Tivoli Friheden A/S)
Tivoli Friheden A/S har søgt om støtte til konceptudvikling.

Analysebevilling til brug for international vidensindsamling (Konsortium: Djurs Sommerland og Lübker Golf Resort)
Etablering af et oplevelsescenter og beboelsesfaciliteter mellem Djurs Sommerland og Lübker Golf Resort.

Midtjysk Oplevelsesproduktion (Konsortium: Midtjysk Oplevelsesproduktion)
Ideen bag Midtjysk Oplevelsesproduktion er at skabe et internationalt viden- og facilitetscenter for udvikling, produktion og salg af digitale oplevelser til formidling af kultur- og naturarv.

Internationalt hestesportscenter, Bygholm-Horsens (Horsens Rideklub)
Intentionen er at skabe et internationalt World Cup Ridecenter, der vil kunne sikre Danmarks genoptagelse i det internationale rideforbund FEI.

Zoovolution (Founding Five A/S)
Zoovolution eller Århus Zoo vil blive en zoo med focus på dyr fra Australien og Oceanien. Den skal også være et naturvidenskabeligt kraftcenter og have et innovativt formidlings- og videnkoncept.

Ski og wellnesscenter (Konsortium: Sneland Holding ApS)
Etablering af et oplevelsescenter (beliggende i Skæring ved Århus) med underjordisk skidome, badeland, wellness, sportshal, ferieboliger, kurhotel, shopping og restauranter.

Vindenergi - et videns- og oplevelsescenter (CAT-productions ApS og Suzlon)
Et videns- og oplevelsescenter der skal formidle vindenergi via interaktive oplevelser. Konceptet er at besøgende skal kunne lave vindeksperimenter og få information om den sidste nye forskning inden for vindenergi.

Hedens Colosseum (Konsortium: Herning Kommune og Messecenter Herning A/S)
Hedens Colosseum er en multifleksibel hal med en mobil tilskuerkapacitet på 12.000-15.000. Hallen skal kunne huse internationale sportsbegivenheder(fx VM og EM), koncerter med internationale kunstnere, internationale underholdningsshows og særlige events.

Planet Randers (Randers Regnskov)
Randers Regnskov ønsker at supplere med 63.000 m² og en naturpark på 750 hektar. Der skal etableres en 30 meter høj ellipseformet bygning, der er opdelt i jordens geografiske zoner, som vil indeholde konferencecenter, badeland, legefaciliteter, overnatning, spise- og shoppingsteder. Der skal være store floklevende dyr i den udendørs naturpark.

LabLand (Århus Kommune)
LabLand er et ”fremtidshus”, hvor man kan opleve mulige anvendelser af nye teknologier. Målet er at etablere højteknologiske udstillingsmiljøer, hvor den besøgende interaktivt deltager i selve udstillingen.

Danmarks Energi Museum (Elmuseet)
I en nybygning til det eksisterende museum skal der sættes fokus på energi fra en naturvidenskabelig, teknologisk og kulturhistorisk synsvinkel. Centret skal indeholde et formidlingscenter og et sciencecenter, der skal inddrage de besøgende aktivt.

"Kilden" (Konsortium: Brande Vandrerhjem, Ikast-Brande Kommune, VisitHerning og Erhvervsrådet Herning og Ikast-Brande)
Med udgangspunkt i Brandes tradition for vindenergi og rent vand ønsker konsortiet at skabe et bæredygtigt wellnesscenter. Målet er at blive international trendsætter inden for sundhedsturisme ved at udvikle et bæredygtigt energikoncept for wellnessbranchen.

Herning Center of the Arts (Konsortium: Herning Center of the Arts)
Herning Center of the Arts ønsker at skabe en alliance mellem erhverv, billedkunst, musik, formidling, gastronomi og arrangementsvirksomhed. Der bliver en nyopført bygning, der kommer til at indeholde udstillingssale, øvelokaler, koncertsal, butik, administrationslokaler og formidlingscenter.

Havets Hus (Konsortium: Kattegatcenteret, Norddjurs Kommune og Aarhus Universitet)
Formålet med Havets Hus er at skabe et tværsektorielt forsknings-, formidlings- og erhvervsmiljø omkring havet som tema. Fokus ligger på energi, miljø og havforskning.

Stjernen - et oplevelseseksperimentarium ved Ringkøbing Fjord (Konsortium: Destination Ringkøbing Fjord)
En 7-takket stjerne er det arkitektoniske udgangspunkt, som bl.a. tager udgangspunkt i den lokale erhvervsstyrke – vindenergien. Hver spids i stjernen skal indeholde unikke oplevelsesrum – fx World of Wind. Stjernens krop skal være et observatorium og planetarium.

Music Town Denmark (Konsortium: Music Town Denmark)
Music Town Denmark vil skabe et erhvervsrelateret kompetence, viden- og udviklingsmiljø for musikbranchen. Formålet er at etablere et levende hus, der er målrettet musik og musikudvikling. Huset skal have flere scener, caféer og restauranter.

Just Having Fun (Konsortium: Ringkøbing-Skjern Nature, Action and Science Center)
Formålet er etablering af et internationalt center for oplevelser i form af aktiv og ekstrem sport. Aktiviteterne skal foregå både til lands, til vands og i luften.

Show Academy Herning (Show Academy)
Show Academy Herning skal være en show- og dramaskole, der skal opføre teater og musicals.

Sundhedseksperimentarium (Ebeltoft Kurcenter)
Etablering af et sundhedseksperimentarium, der kan udvikle, formidle og sælge kompetencer inden for sund livsstil og sunde fødevarer. 

Konsortierne skal afrapportere aktiviteterne fra første fase sensommeren 2008 og herefter eventuelt indsende en ansøgning om egentlig risikovillig udviklingsfinansiering til anden fase, der løber frem til 2010.

Medfinansieringen i anden fase vil fx kunne anvendes til uddybende analyser i forhold til første fase, til etablering af sekretariat/organisation, udvikling af markedsføring og samarbejde mellem relevante aktører. Midlerne vil ikke kunne anvendes til fysisk blivende investeringer.

Vækstforum har lagt vægt på, at der skal anlægges en meget ambitiøs vinkel på udvælgelsen af projekter til medfinansiering i anden fase, hvorfor udviklingsfinansieringen kan være mindst 5-15 mio. kr. pr. projekt, naturligvis afhængig af behovet/et konkret budget. Altså meget betydelige midler til at sikre den faglige og kommercielle højde i projekterne.

Ekspertpanel skal nu bistå Vækstforum i vurderingen af ansøgningerne
Vækstforum har besluttet, at et uvildigt ekspertpanel skal afgive en vurdering af hver enkel ansøgning til Vækstforum. Ekspertpanelet består af tre særligt sagkyndige inden for oplevelsesøkonomien:

Rolf Røtnes, seniorøkonom hos Econ, Norge
Jørgen Juhl Jørgensen, projektchef i TIVOLI, København
Peter Sand, direktør for spillestedet Train, Århus

Det er målet, at fyrtårnene skal kunne fungere på kommerciel basis fra 2011.