Om få måneder vil man i Region Midtjylland efter planen kunne tanke en ny biodiesel, hvor 5 pct. af brændstoffet kommer fra slagteriaffald. Regionens Vækstforum siger god for 5 mio. kr. til et projekt med meget store perspektiver. Involveret i projektet er Daka og Oliebranchens Fællesrepræsentation. Også Landbrugsraadet bakker projektet op. Region Midtjylland tilbyder sig som demonstrationsregion for et fuld skala demonstrationsprojekt for anden generations biodiesel.

Mens første generation af anlæg til produktion til biobrændstof kritiseres for at bruge korn og andre fødevarer som råstof, så vil det nye midtjyske projekt lave brændstof af affald fra slagterisektoren. Samtid viser en livscyklusanalyse foretaget af Danmark Tekniske Universitet, at den type biodiesel har en rigtig god miljøprofil.

- Det er et meget spændende projekt, hvor vi i stor skala vil afprøve og vise nye veje i en tid, hvor der kommer stadig mere fokus på behovet for andre brændstoffer end olien. Jeg er meget stolt af, at vores region kan gå forrest, siger Bent Hansen, formand for Vækstforum og for Regionsrådet i Region Midt.

Daka, der igennem mange år bl.a. har haft to virksomheder til forarbejdning af døde dyr og kødaffald i Region Midtjylland, har bygget et stort nyt anlæg ved deres fabrik i Løsning ved Horsens, hvor den animalske fedt fra årsskiftet bliver omdannet til biobrændstof. Dakas nye anlæg kan producere 55 mio. liter biodiesel årligt. Denne produktion kan udvides til 100 mio. liter årligt. Dette anlæg vil kunne dække 4 pct. af behovet for diesel til den samlede danske transportsektor.

Med biodiesel-projektet vil den nye diesel ikke bare blive fremstillet, men også om kort tid blive tanket og brugt i stor skala i den midtjyske region.
Der er mange store miljøperspektiver på, at affald nu bliver til noget meget nyttigt. Danmark har i EU's brændstofdirektiv forpligtiget sig til, at 5,75 pct. af brændstoffet i transportsektoren med udgangen af 2010 skal være baseret på biobrændsel. I Region Midtjyllands store satsning på energi- og miljøområdet arbejdes der desuden på, at 10 pct. af brændstoffet i regionens kollektive trafik kommer fra biobrændstof. Region Midtjylland har inviteret til et øget samarbejde med Landbrugsrådet og Oliebranchens Fællesrepræsentation om projektet, så målet om at iblande 5 pct. biodiesel bliver til virkelighed i regionen.


Daka's næsten færdigbyggede biodieselanlæg i Løsning.

- Ved at være på forkant med udviklingen får de involverede parter en række værdifulde erfaringer omkring anvendelse af biobrændstoffer. For de virksomheder, som producerer biobrændstoffer, har det endvidere stor betydning at kunne vise, at produkterne anvendes på hjemmemarkedet. Dertil kommer en række afledte effekter på erhvervsudviklingen ved at anlæggene etableres og drives her i landet. Alternativet er, at danskproduceret biodiesel istedet sælges i de øvrige EU-lande. Nu mangler vi blot, at Staten også bakker op om initiativet - herunder med midler afsat til biodieselprojekter, siger Bent Hansen.

- - - - - - - - - - -

Den 14. november afholder Region Midtjylland konferencen:
Energi og miljø som drivkraft for erhvervsudvikling
Vækstforum Midtjylland inviterer den 14. november 2007 til konference i Herning Kongrescenter. Konferencen markerer starten på vækstforums satsning på energi og miljø og er samtidig startskuddet til igangsætning af demonstrationsprojekter og andre aktiviteter. Til konferencen inviteres energisektoren, repræsentanter for erhvervslivet, forsknings- og udviklingsinstitutioner, kommuner, region, interesseorganisationer m.fl. med relation til Region Midtjylland.