Hvorfor ikke få en uddannelse indenfor hospitalsverden? Normalt er et hospital kun noget man besøger i forbindelse med sygdom eller som pårørende til en syg. Torsdag den 15. november holder Regionshospitalet Viborg åbent hus for at vise uddannelses- og arbejdssøgende, hvilke muligheder et sygehus tilbyder.

Hvorfor ikke få en uddannelse indenfor hospitalsverden? Normalt er et hospital kun noget man besøger i forbindelse med sygdom eller som pårørende til en syg. Torsdag den 15. november holder Regionshospitalet Viborg åbent hus for at vise uddannelses- og arbejdssøgende, hvilke muligheder et sygehus tilbyder.

Det er fjerde gang, at hospitalet åbner sig op for at vise interesserede, hvilke job og arbejdsmuligheder, der er. Modsat tidligere er det ikke bare de mellemlange, men også de korte uddannelser, der vil blive fortalt om. Og da det foregår på et hospital, så er det ikke bare snak, men også kig ind i ”den hvide verden”.
Interesserede kan se sig omkring på hospitalet og tale med ansatte, der selv har gennemgået de respektive uddannelser – og høre om, hvad de så beskæftiger sig med, og om hvordan deres dagligdag forløber.

De 13 faggrupper, som byder sig til er lægesekretærer, portører, reddere, social- og sundhedsassistenter, neurofysiologi-assistenter, bioanalytikere, ernærings- og sundhed (diætister), ergoterapeuter, fysioterapeuter, jordmødre, radiografer, sygeplejersker og farmako-nomer. Hvad der gemmer sig bag titlerne – og hvilke forudsætninger, der kræves, kan afklares ved at møde op.

- Det er spændende at gå på arbejde og opleve, at patienterne sæt-ter pris på mit arbejde, siger 19-årige Milena Jankovic, der siden 1. marts har været social- og sundhedsassistentelev tilknyttet Regionshospitalet Viborg.
- Jeg vidste ikke rigtig, hvad jeg skulle efter 10. klasse, men kom så ind på social- og sundhedshjælperuddannelsen. Det var spændende. Jeg kendte ikke rigtig noget til sygehuse og syge, så det var en positiv oplevelse. Min mor har været sygeplejerske i Serbien, men det her var noget helt andet. Der er langt flere ressourcer – og man kunne hjælpe mange mennesker.
- Jeg har været i praktik på ortopædkirurgisk afdeling og her oplevet, at de fleste fik det bedre dag for dag. Nogle gange var der meget travlt, og jeg kunne ikke bare været eleven, men har måttet træde til og give en hånd, fortæller Milena Jankovic, der allerede har besluttet, at hun efter afslutningen af sin social- og sundhedsassistent-uddannelse senere vil fortsætte med at læse til sygeplejerske.

Åbent hus på Regionshospitalet Viborg, torsdag den 15. november, kl. 14-17, indgang ved forhallen.