23.11.07: Virksomheder, der kan og vil vokse, kan få hjælp af en række nye tilbud fra Vækstforum.

Virksomheder, der kan og vil vokse, kan få hjælp af en række nye tilbud fra Vækstforum.

– Virksomheder med vokseværk er vigtige for væksten i samfundet. Jo mere vi kan styrke deres konkurrenceevne, jo flere arbejdspladser skaber vi, siger Bent Hansen, der er formand for Vækstforum i Region Midtjylland.

Der er 12 millioner offentlige kroner til virksomheder, der vil udvikle sig. Midlerne er afsat på initiativ af Vækstforum, Regionsrådet og EU's regionalfond. De skal gå til virksomheder, der ønsker at bruge rådgivningstilbud som for eksempel Sparring-med-erfaring, chef-til-leje eller rådgivning om eksport, it og teknologi.

– Vi har rigtig gode erfaringer med, at de offentlige midler til rådgivning af virksomhederne bliver rigeligt tjent ind igen ved en højere eksport og mere omsætning i virksomhederne. Derfor har Vækstforum taget initiativ til programmet VÆKSTmidt og vi forventer, at det lever op til navnet og skaber vækst i Midtjylland, siger Bent Hansen. Han pointerer, at der efterfølgende bliver lavet effektundersøgelser.

Væksthus Midtjylland i ny rolle
Væksthus Midtjylland har rollen som den samlende kraft i tilbuddene, men det er de lokale erhvervskontorer, der er indgangen. Dermed er den nye rollefordeling, når det gælder erhvervsservice tydelig.

– Virksomheder, der gerne vil benytte tilbuddene, skal gå til deres lokale erhvervskontor. Det er dem, som er indgangen til det her tilbud. De foretager den første vurdering af vækstmuligheder, siger Erik Krarup, der er direktør i Væksthus Midtjylland. Han forventer, at der bliver stor efterspørgsel efter tilbuddene, og der vil blive henvist mange virksomheder til Væksthuset. Væksthusets rolle er at hjælpe virksomheden med at finde frem til den helt rigtige private rådgiver, der har forstand på netop det problem, som virksomheden skal have løst.

– Vi har nu bevæget os et skridt nærmere målet om et erhvervsservicesystem med en klar arbejdsdeling, en lokal forankring og en regional specialisering. Virksomheder med behov for rådgivning om mere specielle emner kan få hjælp i Væksthus Midtjylland som supplement til den lokale erhvervsservice, siger Erik Krarup.

Han peger på emner som eksport, optimering af produktion, E-business, men også strategisk forretningsudvikling, som eksempler på oplagte muligheder for vækst. Han henviser blandt andet til ordningen sparring-med-erfaring, der tidligere har været brugt med stor succes.

– Tilbud som blandt andet sparring-med-erfaring og chef-til-leje har tidligere været meget populære. Her får virksomhederne tilbudt at få en erfaren chef eller leder tilknyttet, der kan hjælpe virksomheden gennem et konkret problem som f.eks. ved overgang til ny teknologi, nye markeder eller et generationsskifte.

Erik Krarup fortæller, at han er særlig glad for at Regionsrådet og Vækstforum satser på VÆKSTmidt, fordi erfaringen viser, at mange små og mellemstore virksomheder ellers ikke har ressourcer til at gennemføre de nødvendige tiltag. Når virksomheder bliver henvist til rådgivning er det en forudsætning at der sker en vis medfinansiering.