Fredag den 7. december er Regionshospitalet Viborg klar til at sende Danmarks første vandrette elevator afsted på sin jomfru-tur.

Det officielle snoreklip foretages ved elevatorens dockingstation af  regionsrådsmedlem Aage Koch-Jensen. Som formand for det daværende sundhedsudvalg i Viborg Amt var han med til at træffe den dristige beslutning om at opføre det i dansk sammenhæng helt enestående anlæg til persontransport mellem Regionshospitalet Viborgs behandlingsbygning og patienthotel. Det er næppe for meget at påstå, at Viborg samtidig har fået en markant byport mod syd.

Efter snoreklippet begynder elevatoren på sin faste færd over Gl. Århusvej på den 15 meter høje bane. Turen varer knap et minut, og ved vejs ende serverer hospitalet et let traktement i
patienthotellets mødelokale 81-82 på 8. etage.

Pressen bedes tilmelde sig senest 4. december 2007 til Birgitte Bach, tlf. 8927 2556 - eller 
birgitte.bach@sygehusviborg.dk