Samlet forløb i ungdomssanktion ser ud til at virke bedre end delte forløb, viser tal fra den sikrede døgninstitution Grenen


Den sikrede døgninstitution Grenen er tilsyneladende lykkedes med at bryde den onde cirkel, som mange unge havner i, når de først én gang er kommet på kant med loven - nemlig at de vender tilbage til en kriminel løbebane. Det tyder resultatet af en ny undersøgelse på.

Blandt de 14 unge, der har gennemført den toårige ungdomssanktion i ét samlet forløb på Grenen, har næsten halvdelen – 42,9 procent – holdt sig ude af kriminalitet inden for de to år. I samme periode har otte andre unge gennemført et tilsvarende forløb, hvor de har været noget af tiden på Grenen og noget af tiden på andre institutioner eller socialpædagogiske opholdssteder. Af disse unge har kun en fjerdedel formået at holde sig på den rette side af loven inden for de to år.

Undersøgelsen er foretaget af Center for Kvalitetsudvikling i Region Midtjylland. Undersøgelsen er den første af sin art på Grenen siden det samlede forløb blev introduceret på institutionen fra januar 2005.

- Tallene giver os et vigtigt fingerpeg om, at en sammenhængende socialpædagogisk indsats med et uddannelsesforløb er med til at forhindre de unge i at falde tilbage i ny kriminalitet, siger forstander på Grenen, Lars Emil Andersen.

- Selvfølgelig kan vi ikke drage håndfaste konklusioner ud fra én un-dersøgelse, men jeg ser nogle tendenser, som vi bør arbejde videre med og som bør følges op med flere målinger, siger han.

Regionsrådets formand Bent Hansen har modtaget undersøgelsen med interesse:
- Det har hidtil været meget svært at bryde den negative spiral, som mange unge havner i, når de én gang er blevet idømt en frihedsstaf. Det vil være et fantastisk løft – ikke bare for de unge – men for hele samfundet, hvis vi her har fundet en metode, der kan bringe markant flere unge på ret køl. Det er helt sikkert noget, som vi skal følge op på, siger han.

Lars Emil Andersen fra Grenen hæfter sig ved, at de unge i det sam-menhængende socialpædagogiske forløb, som faldt tilbage i kriminalitet, har begået mindre af den alvorlige kriminalitet end de unge, som var i det delte forløb. Som alvorlig kriminalitet regnes f. eks. vold.

- Når det sammenhængende forløb ser ud til at virke bedre, er det fordi, det skaber et stabilt miljø omkring de unge over lang tid.
- Lidt banalt kan man sammenligne det med, hvad vi gerne vil byde vores egne børn. Det er vigtigt, at mor og far sender de samme signaler til barnet. På samme måde er det afgørende, at de unge på en døgninstitution oplever en ensartet indsats, hvor der ikke er modstrid mellem de pædagogiske metoder, siger Lars Emil Andersen.

En landsdækkende undersøgelse foretaget af Justitsministeriet i 2001-2004 viste, at kun 18,4 procent af 147 anbragte unge havde holdt sig uden for kriminalitet to år efter deres dom.

Fakta om ungdomssanktionen:

Ungdomssanktion blev som begreb indført i straffeloven i 2001. Ungdomssanktion træder i stedet for en ubetinget fængselsstraf, og kan idømmes til unge i alderen 15-18 år. En ungdomssanktion består af tre faser: Et ophold på en sikret institution i op til fire måneder. Der-efter ophold på en åben døgninstitution i op til 14 måneder. Og ende-lig en udslusningsfase i de resterende to år, hvor den unge vil være under kommunalt tilsyn. Den unge kan i udslusningsperioden bo hjemme eller på institutionen.

Fakta om Grenen:

Grenen er en sikret døgninstitution under Region Midtjylland med én sikret, to særligt sikrede og tre åbne afdelinger samt intern skole og værksteder. Grenen er fordelt på fire matrikler i Grenå, Glesborg, Dalstrup og Randers.
En sikret institution bruges blandt andet til anbringelse af børn og unge, der har begået kriminalitet eller som er anbragt til observation.

Læs hele notatet om tilbagefald (pdf)

For yderligere oplysninger:
Lars Emil Andersen, forstander på Grenen, tlf. 86 30 17 37
Søren Johnsen, kontorchef i Børn, Unge og Specialrådgivning i Region Midtjylland tlf. 87 28 40 41
Bent Hansen, regionsrådsformand, tlf. 87 28 50 10 eller 40 31 37 07