Fagbladet Sygeplejersken flytter redaktionen fra København til Horsens.


For at sætte fokus på det arbejde sygeplejersker udfører, flytter fagbladet Sygeplejersken sin redaktion fra København til provinsen. Og nu har Horsens gjort sig fortjent til at få besøg.
Regionshospitalet Horsens åbner dørene for fagbladet, deres journalister og fotograf. Herved er der mulighed for at vise, hvad der rører sig i Horsens, hvordan kompetente medarbejdere arbejder og hvordan faglig stolthed udfolder sig.

Redaktionen opstiller besøgsstand

 

I tre dage vil journalister og en fotograf holde til på Regionshospitalet Horsens ved personalekantinen. Den 13.-14. november i tidsrummet kl. 11.00-14.00 opstilles der en stand, hvor personalet har mulighed for at deltage i en quiz, diskutere idéer til artikler eller få vejledning, hvis de selv ønsker at skrive.

Indflydelse på indholdet


Onsdag den 14. november kl. 14.30-15.30 i Gæstekantinen, Regionshospitalet Horsens kan personalet høre om, hvilke historier der kommer i Sygeplejersken og samtidig har personalet mulighed for at fortælle redaktionen, hvordan journalisterne kan gøre bladet endnu bedre.
Artiklerne kan endvidere læses i Sygeplejersken nr. 25.

Fakta
Sygeplejersken er et landsdækkende fagblad under DSR (Dansk Sygeplejeråd), som
udkommer 24 gange årligt og indeholder primært artikler om sygepleje og andre faglige
emner. Læs mere på www.sygeplejersken.dk

Flere oplysninger
Chefsygeplejerske Anna Birte Sparvath, Hospitalsledelsen, annabirte.sparvath@horsens.rm.dk, tel. 7927 4403
Oversygeplejerske Elsebeth Vesterheden, Kvindeafdelingen, elsebeth.vesterheden@horsens.rm.dk, tel. 7927 4563