Førsteklasses mad på hospitalerne i Herning og Holstebro


Patienterne er rigtigt godt tilfredse med maden på hospitalerne i Herning og Holstebro. Selvom kunderne er sløje, formår køkkenskriverne alligevel få patienternes tænder til at løbe i vand. Kokkehuerne bliver uddelt i en ny undersøgelse af patienttilfredshed.


Det er særligt dejligt at lave hospitalsmad lige nu. Medarbejderne i centralkøkkenerne og personalet på patientafdelingerne på regionshospitalerne i Herning og Holstebro smiler en tandmere end de plejer, for en spørgeskemaundersøgelse der handler om patienternes til-fredshed med maden og situationen omkring måltiderne giver centralkøkkenerne topkarakter. Mere end 90 % af patienterne var virkelig godt eller godt tilfreds med maden.

Måske hænger begejstringen sammen med, at pateinterne selv får lov til at sætte menuen sammen. Centralkøkkenerne kreerer hver uge nye menukort med et fristende udvalg af både varme og kolde retter. Det er med andre ord patienterne der selv vælger, hvad de har lyst til at spise. Det gælder også mellemmåltiderne, hvor patienterne bliver tilbudt et varieret udvalg af små fristelser.

I undersøgelsen der roser hospitalerne i Herning og Holstebro, blev patienterne spurgt, hvad der var det vigtigste i forbindelse med mål-tidet. Og det viser sig, at der er enighed om, at det vigtigste er at kunne vælge hvad man vil spise. Det betyder mindre hvor man spiser, hvem man spiser med eller hvornår man spiser. Kvaliteten af maden afgør sagen.

Patienterne på Regionshospitalet Herning oplever ifølge undersøgelsen de største muligheder for valgfrihed. Men samtidig oplever disse patienter oftere, at de bliver forstyrret under måltidet end patienterne i Holstebro.

Cheføkonomaerne Birgit Drost og Hanne Sørensen er glade for patienternes svar.
- I centralkøkkenerne har vi aldrig været i tvivl. Vi synes patienterne selv skal have muligheden for at vælge. På den måde hjælper vi også bedst og mest individuelt de patienter, der har særlige medicinske krav til kosten mens de er indlagt.

Rapporten ”Evaluering af frit menuvalg på Regionshospitalerne Herning og Holstebro” kan fås ved henvendelse til Kvalitet

Fritvalgmenu - Herning-Holstebro

Fritvalgmenu - barselsafsnit

Flere oplysninger
Cheføkonoma Birgit Drost tlf. 9912 5851
Cheføkonoma Hanne Sørensen tlf. 9927 1914
Kvalitet & Udvikling, Hospitalsenheden Vest tlf. 9912 6969.

Sundhedsdirektør, Leif Vestergaard Pedersen, tlf. 8728 5040
Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer.