Koglen åbner lukket byggeriHegnet rundt om bygningen er stadig meterhøjt, og døre og vinduer er forsat konstant aflåste – men ellers er det helt nye forhold, som den sikrede døgninstitution Koglen ved Stakroge fremover kan tilbyde til de fem unge, der for en periode er anbragt på afdelingen Granhuset.


Gennem flere måneder har håndværkere været i gang med at opføre en ny bygning i forlængelse af den eksisterende afdeling Lærkehuset. Bygningen erstatter de utidssvarende lejede lokaler, der ligger cirka 500 meter fra hovedinstitutionen.

1. oktober i år var afdelingen klar til at modtage de første unge og torsdag den 15. november holder Regionsrådsformand Bent Hansen indvielsestalen. Indvielsen varer fra kl. 14 til kl. 16 og finder sted på den sikrede institution Koglen, Timlundvej 44B, 7270 Stakroge.

Afdelingen rummer i lighed med den tidligere fem unge, som er anbragt enten ved retslig afgørelse eller på foranledning af de sociale myndigheder. Der er altså ikke tale om en udvidelse af antallet af sik-rede pladser, men blot en forbedring af de eksisterende forhold.

Udover afdelingen Granhuset skal det nye byggeri også rumme Koglens administration. Institutionen er også netop udbygget med en hal, som bliver rammen om idrætsaktiviteter for de 10 unge som bor på institutionen.

Fakta
Koglen er en sikret institution for kriminelle og kriminalitetstruede unge mellem 12 og 17 år. De unge anbringes til pædago-gisk/psykologisk observation, længerevarende behandling, vare-tægtssurrogat eller til afsoning og ungdomssanktion.

Flere oplysninger
Forstander Eva Hallgren, Koglen, tlf. 96 99 29 29
Bent Hansen, regionsrådsformand, tlf. 8728 5010 eller 4031 3707
Kontaktoplysninger på samtlige regionsrådsmedlemmer kan ses på regionens hjemmeside