Livsstilscaféerne i Herning og Holstebro, der er en del af Center for Folkesundhed, Region Midtjylland, fylder 5 år d. 4. december og fejrer dagen med en reception fra kl. 14 –16.30 i kantinen på Regionshospitalet i Herning.

Hånd om egen sundhed

Livsstilscaféerne arbejder med at forbedre livsstilen hos mennesker, der har - eller er i risikogruppen for at udvikle - en livsstilssygdom. Livsstilscaféen tilbyder forskellige aktiviteter, der understøtter den enkelte i at få nye og sundere vaner. Mere bevægelse og sunde madvaner er de centrale livsstilsforbedrende aktiviteter i Livsstilscaféen, der også byder på flere andre aktiviteter som for eksempel rygestopkurser.
Målet er at opbygge deltagernes lyst til livsstilsforandringer gennem opbakning, råd og vejledning – ikke en løftet pegefinger. Deltagernes egen motivation til et sundere liv er nemlig afgørende for succes.
- I Livsstilscaféen forsøger vi at ”holde liv i lysten og lyst i livet” - at nære det, der giver glæde, energi, liv og lyst, samtidigt med at problemerne imødekommes og ikke underkendes, siger livsstilsmedarbejder Ellen Kastberg Hinrichsen.

Sundhed skaber selvværd

Deltagerne på livsstilscaféernes tilbud oplever ikke kun et bedre fysisk velbefindende ved deres ændrede livsstil, men i ligeså høj grad at få mere mentalt overskud i hverdagen. Resultatet er derfor at deltagerne forholder sig mere til egen sundhed og får øget handlekompetence i forhold til forandring af vaner, hvilket kan medføre forhøjet selvværd og et bedre humør.
- Jeg har fået en følelse af at være noget. Ikke kun i andres øjne, men også i mine egne. For mig er det en meget vigtig forandring, fortæller en af livsstilscaféens deltagere.

Oplev Livsstilscaféens arbejde

I tråd med livsstilscaféens arbejde vil der på receptionen være lidt, der frister sanserne og giver næring til livet, ligesom der vil være ”smagsprøver” på Livsstilscaféens aktiviteter. Hertil kommer taler fra Cheflæge Per Østergaard Jensen, Hospitalsenhed vest, Jens Krogh, afdelingschef for Center for Folkesundhed, samt Ellen Kastberg Hinrichsen fra Livsstilscaféen.


Flere oplysninger

Anne-Marie Asmussen, tlf: 9927 6393, anne-marie.asmussen@stab.rm.dk