Elitesportstræning og HF i samme uddannelse. Coach til studerende i krise. Seriøst ’Heste College’ for seriøst interesserede gymnasieelever. Gymnasial uddannelse af unge tegne- og animationstalenter. Mp3-lyd på tværs af faglige, sociale og personlige kulturer. Flere autister på arbejdsmarkedet. 23 uddannelsesprojekter har netop fået 14,5 mio.kr. i udviklingsstøtte af Region Midtjylland.

En lang række meget forskellige forslag til at udvikle uddannelser for unge studerende, har netop fået 14,5 millioner kroner i tilskud af Region Midtjylland. Det er anden gang Regionsrådet har bevilget støtte til udviklingsprojekter på midtjyske uddannelsesinstitutioner.

Denne gang sagde politikerne ja til at fordele 14,5 mio. kr. mellem 23 meget forskellige projekter.

Fælles for projekterne er, at de samlet skal få flere unge i gang med en uddannelse, få færre unge til at falde fra og få flere unge til at fortsætte med en videregående uddannelse.

Samme mål – forskellige midler
Målet er altså det samme, men midlerne er meget forskellige: coaching af gymnasieelever der er i livskrise eller i fare for at ”droppe ud”, særlig kompetencegivende heste-uddannelse, HF uddannelse for elitesportsfolk og en undersøgelse af, hvad der skal til for at flere uddanner sig på Samsø.

De 23 nye projekter fordeler sig geografisk over hele Region Midtjylland. Region Midtjylland råder over en pulje til udviklingsprojekter, hvor der i årene 2007-2010 er afsat 81 mio. kr. i alt.

Flere oplysninger
Ulla Fasting, formand for Udvalget vedrørende uddannelse og kompetencer, tlf. 9744 8700 eller 2467 8701
Jørgen Nørby, næstformand for Udvalget vedrørende uddannelse og kompetencer, tlf. 9789 1242 eller 2945 5261
Bodil Primsø, Regional Udvikling, Region Midtjylland


Kontaktoplysninger på samtlige regionsrådsmedlemmer