Overlæge Ole Kristensen er pr. 1. november ansat som klinikchef for den ortopædkirurgiske del af Kirurgisk Dagklinik ved Regionshospitalet Odder.

Med ansættelsen af klinikchef Ole Kristensen indledes en opgradering og opprioritering af det ortopædkirurgiske område på Kirurgisk Dagklinik i Odder, hvor der i den nærmeste

fremtid vil blive tilknyttet en gruppe af fastansatte speciallæger i ortopædkirurgi. Målet er at skabe en ortopædkirurgisk klinik, som kan være trendsættende for øvrige dagklinikker i Danmark, hvad angår såvel produktivitet, arbejdsmetoder, kvalitet som patienttilfredshed og service. Samtidigt fortsætter det tidligere etablerede Knæcenter på stedet som en del af dagklinikken.

Knæcentret fungerer i et tæt samarbejde mellem speciallægerne fra Idrætsklinikken, Århus Sygehus og fra Ortopædkirurgisk afdeling, Regionshospitalet Horsens.

Etablering af flere specialer inden for kirurgi

På længere sigt er planerne at etablere andre områder end specialiseret knækirurgi inden for ortopædkirurgi på Kirurgisk Dagklinik i Odder. Som det første skridt udvider klinikken med fod- og ankelkirurgi fra årsskiftet. Senere forventer man også at kunne tilbyde specialiseret skulder- og albuekirurgi.

Med den ledelsesmæssige ændring og med en daglig fasttilknyttet klinikchef i Odder, ændres også mulighederne for henvisning af patienter. Samtidig opnås en større fleksibilitet i mulighederne for behandling af de mange potentielle patienter fra den sydøstlige del af Region Midtjylland.

Fremover vil patienter kunne henvises direkte fra de praktiserende læger til undersøgelse og behandling på Kirurgisk Dagklinik, Odder, samtidig med at man også fortsat efter visitation modtager patienter direkte henvist til afdelingerne enten på Århus Sygehus eller på Regionshospitalet Horsens. Der kan fortsat henvises til herniecentret, som stadig er en del af Kirurgisk Dagklinik i Odder.

Personalia

Ole Kristensen

Ole Kristensen kommer, velforberedt gennem de seneste godt fem år, fra stillingen som overlæge og daglig leder ved Dagklinikken, Give Sygehus. Udover at have ledelse, udvikling og organisation af ortopædkirurgisk dagkirurgi som speciale arbejder Ole Kristensen også i den daglige klinik som speciallæge i ortopædkirurgi. Specialerne hér er idrætstraumatologi, knæ- og ankelkirurgi, overbelastningsskader i underekstremiteterne samt ikke mindst indføring og undervisning af nye yngre kollegaer i disse specialeområder.

Flere oplysninger
Klinikchef Ole Kristensen, ole.kristensen@horsens.rm.dk
Hospitalsdirektør Niels Nørgaard Pedersen, niels.norgaard.pedersen@horsens.rm.dk, tlf. 7927 4401
Cheflæge Steen Friberg Nielsen, steen.friberg@horsens.rm.dk, tlf. 7927 4402
Chefsygeplejerske Anna Birte Sparvath, anna.birte.sparvath@horsens.rm.dk, tlf. 7927 4403