Århus-læger modtog for nylig en international pris for at have udviklet det bedste uddannelsesprogram inden for det psykosomatiske område. Programmet kan være med til at sikre at patienter med funktionelle (psykosomatiske) lidelser får en bedre behandling


Funktionelle lidelser er tilstande, hvor patienten er plaget af fysiske symptomer, uden at lægen kan notere en kendt medicinsk eller kirurgisk sygdom. Det drejer sig også om sygdomme som kronisk træthedssyndrom, fibromyalgi, duftoverfølsomhed og diverse smertetilstande.

- Funktionelle tilstande er meget hyppige i almen praksis og sværhedsgraden strækker sig fra helt lette tilstande uden behov for behandling til svært invaliderende lidelser, forklarer ledende overlæge ph.d, dr. med Per Fink, Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser og Psykosomatik, Århus Universitetshospital, Århus Sygehus.

- I svære tilfælde medfører tilstanden store omkostninger for samfundet. Ikke blot i form af øgede sundhedsudgifter, men også i form af tabte arbejdsår, førtidspension og andre sociale udgifter, påpeger Per Fink og henviser til, at lægerne traditionelt har haft vanskeligt ved at behandle disse patienter.

- Mange læger føler sig dårligt rustede til at varetage behandlingen. De føler, de mangler viden og færdigheder til at kunne give disse patienter med funktionelle lidelser de samme behandlingsmuligheder, som andre patienter får.

- Med TERM-modellen, som uddannelsesprogrammet hedder, får de praktiserende læger nogle værktøjer som de i løbet af kort tid kan lære at anvende i deres kliniske dagligdag til gavn for både dem selv og deres patienter, forudser Per Fink der har udviklet programmet i samarbejde med almen mediciner, ph.d. Marianne Rosendal Forskningsenheden for Almen Praksis, Aarhus Universitet samt overlæge, ph.d Tomas Toft.

- Det tætte samarbejde mellem Forskningsenheden for Almen Praksis og Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser er unikt og har været helt afgørende for programmets succes, understreger Per Fink.

Undervisningsprogrammet, der er videnskabeligt undersøgt, bliver nu en del af uddannelsen til praktiserende læger i Region Midtjylland og Region Nordjylland. Der er i øjeblikket cirka 250 praktiserende og andre læger, der har gennemgået uddannelsen, overvejende i Jylland og på Fyn.

Per Fink og Marianne Rosendal modtog prisen for det bedste uddannelsesprogram, for nylig i forbindelse med Academy of Psychosomatic Medicine’s årskongres i Florida i USA. Academy of Psychosmatic Medicine er en stor amerikansk organisation inden for liaisonpsykiatri og psykosomatik.

Flere oplysninger
Per Fink, Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser og Psykosomatik, Århus Universitetshospital, Århus Sygehus, tlf. 8949 4333 / 2169 8954.

Marianne Rosendal tlf. 2041 1619, Forskningsenheden for Almen Praksis, Aarhus Universitet.
Frede Olesen, tlf. 4017 9815, Forskningsenheden for Almen Praksis, Aarhus Universitet.