Fredag sender Region Midtjylland et forslag til en ny psykiatriplan i offentlig høring. Planen tegner mål og rammer for de tilbud, som regionen i årene fremover tilbyder psykisk syge borgere. Psykiatriplanens grundtanke er at patienterne skal møde mere rutinerede eksperter i de forskellige sygdomme.

Regionsrådet besluttede onsdag d. 14. november at sende et forslag til en ny psykiatriplan i høring. Målet med planen er at tilbyde psykisk syge borgere den bedste behandling og støtte og omsorg på højt internationalt niveau. Planen, som skal ruste Region Midtjyllands psykiatri til fremtidens udfordringer, rummer mere end 100 anbefalinger.

Planen lægger bl.a. op til, at behandlingen skal specialiseres. Målet er, at patienterne skal møde mere rutinerede eksperter i netop deres psykiske sygdom. I forbindelse med specialiseringen foreslår planen, at de psykiatriske sengepladser skal samles på færre og større psykiatriske afdelinger – men til gengæld skal der åbnes nye distriktspsykiatriske satellitter tæt på brugerne. Der er også forslag om mobile enheder, der tilbyder intensiv hjælp i patientens eget hjem.

Der skal fokus på somatiske sygdomme og psykiatriske patienter og laves en plan for forebyggelse og sundhedsfremme. Baggrunden er, at psykiatriske patienter har en stor overdødelighed i forhold til befolkningen som helhed.

Der skal ses på mulighederne for at styrke retspsykiatrien med flere senge og opsøgende behandling i lyset af det stadig stigende antal retspsykiatriske patienter.
Regionsrådet håber, at så mange som muligt kommer med bemærkninger til det forslag, som kommer i offentlig høring. Når høringen slutter den 25. januar 2008, bliver der skrevet en endelig psykiatriplan, som bliver behandlet i Regionsrådet d. 12. marts 2008.

I høringsperioden være der mulighed for at kommentere og stille spørgsmål til psykiatriplanen på Regionens hjemmeside www.regionmidtjylland.dk. Efterhånden som Region Midtjylland får høringssvar tilbage, bliver de lagt ud på hjemmesiden. Selve forslaget til psykiatriplanen kan bestilles på tlf. 8728 4003 eller kristine.brodam@ps.rm.dk

Flere oplysninger
Anne Jastrup, direktør i Psykiatri & Social, tlf. 8728 5050

Kontaktoplysninger på samtlige regionsrådsmedlemmer 

Faktaark med flere oplysninger (pdf)