Tilføjelse til pressemeddelelsen ”Roser for hurtig kræftbehandling” udsendt torsdag kl. 10.28. Pressemeddelelsen kan ses her

Torsdag udsendte Kommunikation en pressemeddelelse om, at regionsrådsformand Bent Hansen fredag uddeler fortjente roser til medarbejderne på Regionshospitalets kræftafdelinger.

Det er nu lykkedes at få regionsrådets næstformænd Johannes Flensted-Jensen og Aleksander Aagaard til at assistere Bent Hansen.

De tre politikere deler verbale og håndgribelige roser ud efter nedenstående plan:

Bent Hansen:
Regionshospitalet Randers, kl. 11,15
Roserne overrækkes i musik og teaterhuset ”Værket” på Mariagervej.

Regionshospitalet Viborg, kl. 14.00
Roserne overrækkes i forbindelse med ”Store Uddannelsesdag” på hospitalets 3. sal.


Johannes Flensted-Jensen:
Regionshospitalet Horsens, Kl. 9.00
Cheflæge Steen Friberg – og muligvis en medarbejderrepræsentant - modtager Johannes Flensted-Jensen ved hovedindgangen. Der bliver tale om et lille arrangement, idet hospitalsledelsen senere på dagen har arrangeret rundgang med roser til de involverede afdelinger med sundhedsdirektør Leif Vestergaard Pedersens deltagelse.

Århus Universitetshospital, Skejby, Kl. 10.15
Cheflæge Kristjar Skajaa tager imod og følger Johannes Flensted-Jensen op på kirurgisk afd. T , hvor der vil være personale m.v. til stede.


Aleksander Aagaard:
Regionshospitalet Silkeborg, Kl. 10.15
I bygning 10, 1.sal, bliver Aleksander Aagaard modtaget af hospitalsdirektør Lisbeth Holsteen Jessen og chefsygeplejerske Anne Just og evt. medarbejderrepræsentanter. Der er tale om et lille arrangement, da der senere på dagen er aftalt, at hospitalsledelsen går rundt med roser til de involverede afdelinger.

Regionshospitalet Holstebro, Kl. 11.45
Aleksander Aagaard bliver modtaget af Hanne Ingemann Sørensen ved hovedindgangen og siden ledsaget til kantinen, hvor der ifb. Store Uddannelsesdag i forvejen er medarbejderrepræsentanter til stede.

Regionshospitalet Herning, Kl. 13.30
Aleksander Aagaard bliver modtaget ved hovedindgangen. Hospitalet har planlagt et mindre arrangement med deltagelse af repræsentanter for hospitalsledelsen og muligvis repræsentanter for medarbejderne. Ledelsen i Herning har også planlagt et større arrangement senere på dagen.

Århus Universitetshospital, Århus Sygehus, Kl. 15.00
Sekretær Iben Hjorthøj tager imod på Nørrebrogade, Administrationen, Bygning 4, 1.sal. Sekretæren følger Aleksander Aagaard til Hovedmedarbejderudvalget, som i forvejen er samlet til møde.


Spørgsmål af praktisk art m.m.
Søren Lihn, hospitalsplanlægning, tlf. 8728 4437
Henrik Brøns, Kommunikation tlf. 2175 5024