Politikerne i Region Midtjylland besøger Århus Universitetshospital, Skejby

Med jævne mellemrum besøger regionsrådets 41 medlemmer forskellige dele af Danmarks største region. Nye egne, nye virksomheder og nye institutioner.

Tirsdag den 27. november besøger rådet Århus Universitetshospital, Skejby for blandt andet at høre seneste om byggeriet af Det Nye Universitetshospital.

Pressen er velkommen til at deltage i hele eller dele af formiddagens program som begynder kl. 09.30.

Flere oplysninger om programmet kan fås ved henvendelse til Marianne Bengtson, Regionssekretariatet , tlf. 8728 5319 

Tilmelding til Region Midtjylland Kommunkation eller 8728 5816

Program

 • Ankomst til Århus Universitetshospital, Skejby
  Besøget indledes i kantinen, der ligger ved indgang 6 (hovedindgangen)

 • Besøg ved Klinisk Institut. (Indgang 7 benyttes)
  Oplæg om filosofien bag forskningsfaciliteternes struktur ved Århus Universitetshospital ved professor og institutleder Jens Christian Djurhuus

  Besøg i Klinisk Instituts kirurgiske forskningslaboratorier, hvor der på dagen vil være operationer på grise og smådyr.

Transport i egen bil til Regionshuset Århus

 • Præsentation af Århus Universitetshospital, herunder historien bag Århus Universitetshospital, organiseringen af forskningssamarbejdet, samspillet med regionshospitalerne m.m. ved dekan Søren Mogensen og professor og institutleder Jens Christian Djurhuus.

  Eksempler på forbindelsen mellem forskning og klinik (herunder forbindelsen til klinisk udvikling på regionshospitalerne) ved professor Søren Laurberg, Kirurgisk Afdeling og professor Torben Ørntoft, Klinisk Biokemisk Afdeling.


Efter frokost fortsætter regionsrådet dagen med et temamøde om servicestrategi og en præhospital plan. Mødet er lukket for offentligheden.