44 deltagere fra i alt 30 lægepraksis og nogle hospitalsafdelinger har i den forløbne måned været gennem i alt to kurser i individuelt rygestop, arrangeret af Region Midtjylland i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse.

44 deltagere fra i alt 30 lægepraksis og nogle hospitalsafdelinger har i den forløbne måned været gennem i alt to kurser i individuelt rygestop, arrangeret af Region Midtjylland i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse.
Deltagerne har fortrinsvis været sygeplejersker, som dermed har fået uddannelse som rygestoprådgivere.

- Region Midtjylland har et ønske om at øge den forebyggende indsats overfor borgere med kronisk sygdom. Initiativet for at fremme rygestop i lægepraksis skal ses som et supplement til de øvrige tilbud til rygere, der gerne vil holde op, siger kursets arrangør og sundhedskonsulent i Region Midtjylland, Karin Asmussen.

Hun forestiller sig, at rygestoprådgivning i lægepraksis først og fremmest vil rette sig mod patienter med et individuelt behov for hjælp.

- Det kan være meget forskelligt, hvilken form for hjælp, og hvor meget hjælp, den enkelte ryger har brug for. Det tager den metode, kurset har handlet om, højde for. Samtidig kender lægen og praksissygeplejersken hele patientens situation og livsvilkår, siger Karin Asmussen.

Generelt skal man regne med, at godt 20 procent af de rygere, der har været igennem et rygestopforløb, er røgfri efter et år.
Det skal ses i forhold til, at kun 2-3 pct. af rygerne formår at gennemføre et rygestop på egen hånd.


Yderligere oplysninger
Sundhedskonsulent i Region Midtjylland, Karin Asmussen:
87284656 / 40104888 / karin.asmussen@stab.rm.dk

Lægehuset i Haderup: 96 13 92 00
Lægerne Holm-Pedersen, Harbo og Kristensen, Viborg: 86 62 49 90
Læge Anny Adeler, Århus: 86 12 09 77