Ny statistik giver regionens hospitaler mulighed for at sammenligne sig med hinanden og se, hvor de skal sætte ind for at få mere tilfredse patienter.Ny statistik giver regionens hospitaler mulighed for at sammenligne sig med hinanden og se, hvor de skal sætte ind for at få mere tilfredse patienter.


Den utilfredse patient er en kvinde under 40 år, der har været indlagt på et hospital i hendes eget område, og så har hun sandsynligvis selv været aktiv for at søge information om sin sygdom.
Beskrivelsen af den utilfredse midtjyske patient er en af tre patientprofiler, som bliver beskrevet i et nyt hæfte fra Center for Kvalitetsudvikling i Region Midtjylland.
Publikationen bygger på tal fra Region Midtjyllands egen patienttilfredshedsundersøgelse 2005-2006.
Det særlige ved regionens egen patienttilfredshedsundersøgelse er, at den gør det muligt at give et detaljeret billede af patienternes vurdering helt ned på afdelingsniveau.

Viden der forbedrer kvaliteten
Den detaljerede viden om forskellige patientgrupper kan hospitalerne bruge i deres arbejde for at forbedre oplevelsen for patienterne, mener centerchef i Region Midtjylland, Peter Rhode.
- Eksempelvis kan det være, at de yngre, aktive patienter, har nogle andre behov og krav, eftersom det fortrinsvis er dem, der er utilfredse, siger han.
Og der er en god chance for, at de nye tal fra publikationen rent faktisk vil blive brugt i det konkrete arbejde for at forbedre patienternes ophold på de enkelte hospitaler.
Siden de første patienttilfredshedsundersøgelser blev lavet i det daværende Århus Amt i 1999, har der været tradition for at bruge resultaterne. Som noget ret enestående, giver undersøgelsen nemlig svar på patienternes tilfredshed helt ned på afdelings og afsnits-niveau, hvilket gør den til et godt redskab i arbejdet med kvalitetsudvikling.
Den enkelte afdeling kan direkte måle, om de indsatser der er sat i værk for eksempelvis at forbedre informationen af patienterne, virker.

Flere tal på vej
Hæftet fra Center for Kvalitetsudvikling er den første af en række udgivelser, der i løbet af det næste halve år vil kaste hver sin vinkel over resultaterne fra patienttilfredshedsundersøgelsen i 1999 – 2006

De næste tema-hæfter vil se på:
• Hvad der betyder mest for patienternes vurdering af hospitalerne
• Patienttilfredshed i Sverige versus Danmark
• Lægerne er blevet bedre til at lytte
• Hvad siger patienterne om ventetiden

Hent Patienternes vurdering af hospitalerne i Region Midtjylland
Hæftet kan også fås ved at ringe til Marianne Frimer 8728 4918

På www.sygehustilfredshed.dk/aarhus/sundhed-indgang.php er det muligt at designe egne tabeller med præcis de udtræk af tal fra patienttilfredshedsundersøgelserne tilbage til 1999, som man ønsker

Yderligere oplysninger
Centerchef Peter Rhode: 8728 4911 / peter.rhode@stab.rm.dk
Konsulent Pernille Bjørnholt Nielsen: 8728 4921 / pernille.bjornholt@stab.rm.dk

Eller en af regionens kvalitetsafdelinger, der kan fortælle, hvordan man konkret bruger statistikken til at forbedre patienttilfredsheden:

Århus Universitetshospital, Århus Sygehus:
Kvalitetschef Nete Ranlau-Hansen: 8949 1650 / nrhan@as.aaa.dk

Århus Universitetshospital, Skejby:
Udviklingschef Annette Bang Andersen: 8949 5088 / aiv@sks.aaa.dk

Regionshospitalet Randers og Grenaa:
Kvalitets- og forskningschef Nete Hornung: 8910 2011 / neh@rc.aaa.dk

Regionshospitalet Herning, Holstebro, Ringkøbing, Tarm og Lemvig:
Kvalitetschef Dorthe Tilsted: 9912 6970 / dotil@ringamt.dk

Regionshospitalet Horsens og Brædstrup har ikke deltaget i undersøgelsen.