Antropolog har undersøgt kontaktperson-ordningen for Region Midtjylland. Flere nye ideer er på vej.

Siden 2004 har alle patienter skullet have en kontaktperson, og flere gange om året bliver det målt, hvor mange patienter, der får en. Men hvordan ordningen fungerer i praksis, er der meget lidt viden om. Derfor har antropolog Charlotte Jonasson fra Region Midtjylland nu undersøgt, hvordan sundhedspersonalet opfatter ordningen.

Undersøgelsen viser blandt andet, at mens kontaktpersonen på nogle afdelinger og hos nogle medarbejdere giver god mening, er der andre afdelinger og medarbejdere, som har svært ved at se, hvad patienterne skal bruge ordningen til.
Det sidste gælder eksempelvis på afdelinger med ukomplicerede og meget korte patientforløb, som eksempelvis modtagelsesafsnit, hvor mange patienter hurtigt bliver udskrevet igen efter endt udredning.

- Hvordan og hvornår ordningen giver mening afhænger af typen af patientforløb, siger Charlotte Jonasson. Eksempelvis er det i nogle situationer vigtigt, at kontaktpersonen er en læge, mens det andre steder fungerer bedst med et team af kontaktpersoner.

Får form undervejs

På den måde viser undersøgelsen nogle af de muligheder og barrierer, der ligger i ordningen. Og det er netop formålet.
Da Regeringen og Amtsrådsforeningen i 2004 skabte ordningen, gav de den nemlig meget lidt indhold, hvilket slet ikke er nogen dårlig ide, mener kvalitetschef i Region Midtjylland, Hans Peder Graversen.

- Vi har ikke kunnet opfinde de vises sten fra begyndelsen, men haft en fornemmelse af, at kontaktpersoner er vejen frem. Præcis hvordan finder vi så ud af undervejs, som vi gør os vores erfaringer. Dermed er kontaktpersonordningen et eksempel på brugerdreven innovation, siger han.


Yderligere oplysninger
Charlotte Jonasson: 8728 4845 / charlotte.jonasson@stab.rm.dk

Hans Peder Graversen: 8728 4840 / 2427 6117 HansPeder.Graversen@stab.rm.dk