Helleskov bliver hospitalsdirektør for byggeriet af Det Nye Universitetshospital

Beslutningen om at opføre Det Nye Universitetshospital kommer allerede nu til at sætte sit store præg på Århus Universi-tetshospital. Hospitalsdirektør Villy Helleskov flytter fra sin nuværende stilling som direktør for Århus Universitetshospital, Skejby til en nyoprettet stilling som hospitalsdirektør i projektdirektionen for Det Nye Universitetshospital.

- Det er med blandede følelser, vi har bedt hospitalsdirektør Villy Helleskov påtage sig opgaven, siger regionrådsformand Bent Hansen. Villy Helleskov har haft en helt afgørende betydning for Skejbys me-get flotte udvikling indtil nu. På den anden side har Villy Helleskov nogle helt særlige kompetencer i forbindelse med hospitalsbyggerier, som vi meget gerne vil gøre brug af, forklarer rådsformanden.

 
 Villy Helleskov


Hospitalsdirektør Villy Helleskov kom fra en stilling som sygehusdirektør i Skanderborg, da han i 1986 blev ansat til at stå for de første byggerier af et nyt sygehus på bar mark i Skejby. Sygehuset markerer sig i dag som et af de mest betydningsfulde og populære hospitaler i landet. Også internationalt står der respekt om Skejby for de behandlingsmæssige og forskningsmæssige resultater.

- Et er at udforme og få bygget nogle gode rammer. Noget helt andet er at sikre, at hospitalet kommer til at udstråle venlighed, ordentlighed og dygtighed, forklarer Bent Hansen. Det er det, der er lykkedes for Villy Helleskov – at få mange til at arbejde sammen, så hospitalets positive værdier møder og præger personale, patienter og pårørende på en god måde. Det er også det, der er opgaven videre frem.

Udover at arbejde for Skejby, har Villy Helleskov arbejdet helhjertet for Århus 

 
Bent Hansen
Regionsråds
formand 

Universitetshospital. Han har været formidler af et usædvanligt konstruktivt samarbejde mellem hospitalerne i Århus by og mellem hospitalerne og universitetet. Det har bl.a. været medvirkende til at sikre etableringen af internationalt anerkendte sundheds-forskningsmiljøer i Århus.

- Patienter eller pårørende, der har besøgt Skejby har tit fremhævet hospitalets dygtighed, venlighed og ordentlighed. Og på mange måder lyder det som om, de har mødt Villy Helleskov – for det er også sådan, vi som politikere kender ham og hospitalets mange andre dygtige ledere, siger Bent Hansen.

Arbejdet med Det Nye Universitetshospital er på vej ind i en ny fase. Det er vigtigt, at Villy Helleskov fuldt ud er med i det arbejde fra starten. Villy Helleskov vil derfor overgå til sine nye opgaver den 1. december 2007.

Arbejdet med at finde en ny hospitalsdirektør til Universitetshospitalet, Skejby begynder straks.


Flere oplysninger
Regionsrådsformand Bent Hansen, tlf. 8728 5010 eller 4031 3707
Hospitalsdirektør Villy Helleskov tlf. 8949 5000

Kort om Villy Helleskovs karriere

Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer.