10.10.07: Hvor mange bor der i din kommune? Hvor tæt bor de, og hvor mange flytter fra kommunen, når de bliver ældre? Svarene på disse og mange andre spørgsmål kan du nu hente ved at gå ind på Region Midtjyllands nye værktøj, der præsenterer kommunefordelte nøgletal via Internettet.

Hvor mange bor der i din kommune? Hvor tæt bor de, og hvor mange flytter fra kommunen, når de bliver ældre? Hvor mange stifter ny virksomhed i din kommune, og hvor mange af de nye virksomheder overlever de første tre år? Hvor stor er gennemsnitsformuen for familier i din kommune? For de familier, der ejer deres egen bolig, eller de familier, der bor til leje?

Svarene på disse og mange andre spørgsmål kan du nu hente ved at gå ind på Region Midtjyllands nye værktøj, der præsenterer kommunefordelte nøgletal via Internettet. Nøgletallene præsenteres på et kort, så man kan få et visuelt overblik over din egen kommune i en regional sammenhæng. Kortene kan efterfølgende udskrives, og det er også muligt at få en samlet oversigt over alle kommunens nøgletal i tabelform.

Målgruppen for den nye side er alle, der i forbindelse med deres arbejde har behov for kommunefordelte nøgletal inden for områder som eksempelvis befolkning, indkomst, arbejdsmarked og uddannelse.

– Vi forventer, at de mest oplagte brugere er planlæggere ude i kommunerne og i uddannelsesinstitutionerne. Det er vores mål, at værktøjet kan anvendes af alle uden forudgående kendskab. Derfor har vi bestræbt os på at lave værktøjet så simpelt som muligt, og det hele finder sted på én enkelt side med et pop-up vindue i ny og næ, fortæller Lars Vildbrad fra Regional Udvikling, som har stået for at udarbejde siden.

Danmarks Statistik er den vigtigste kilde i forhold til de nøgletal, der ligger på den nye side. Det er vores mål, at siden i ni ud af ti tilfælde er opdateret samme dag og aldrig senere end to dage efter, at Danmarks Statistik har opdateret data for en ny periode.

Se værktøjet her:
www.rm.dk/via9974.html