Kræftbehandling på Århus Sygehus overholder anbefalinger

Universitetshospitalet, Århus Sygehus følger de anbefalinger som Kræftstyregruppen afleverede i marts 2006. Hospitalet anvender Avastin som standard middel mod tarmkræft. Men indtil det fællesnordiske forskningsprojektet Nordic-7 slutter ved udgangen af oktober, får patienter med tarmkræft, tilbudt andre og måske bedre præparater end dem styregruppen anbefaler.

I marts 2006 enedes den nationale Kræftstyregruppe, med opbakning fra Århus Sygehus, om at anbefale en række lægemidler i behandlingen af kræft. Et af dem er Avastin, som har vist sig effektivt i behandling af tarmkræft.

Stort set samtidig med anbefalingerne landede på hospitalerne, opstod der et ønske om et fælles nordisk forskningsprojekt Nordic-7, der afprøver et nyt stof ”Cetoximab”. Stoffet virker på kræften på samme måde som det anbefalede Avastin, men har langt færre bivirkninger.

På Århus Sygehus ønskede at være med til at udvikle de nye behandlinger og gik ind i forskningsprojektet. Alle egnede patienter er blevet tilbudt at deltage i Nordic-7 og alle har takket ja. Det er forklaringen på, at patienterne på Århus Sygehus får Cetoximab i stedet for Avastin.

Når Nordic-7 projektet udløber ved månedsskiftet, får patienterne planmæssigt tilbudt Avastin indtil endelige resultater af Nordic-7 evt. måtte vise, at Cetoximab fungerer endnu bedre.

Sundhedsstyrelsen kender nordisk forsøg
Region Midtjylland har meddelt sundhedsstyrelsen om hospitalets deltagelse i forskningsprojektet i forbindelse med en forespørgsel i foråret. Det hedder:

”Som et samlet billede har ministeren meddelt folketinget, at Århus Sygehus har tilbudt behandling med Avastin. Det er også korrekt, idet det Avastin er den behandling der anvendes, når det fælles nordiske forskningsprojekt ikke kører.

Det skal bemærkes, at forskningsprojektet netop er afsluttet. Det betyder, at Avastin nu er rutinebehandlingen på Århus Sygehus, indtil det afgøres om nogle af de testede behandlinger er bedre end Avastin.”

Uklart brev var ufarligt for patienterne
En beklagelig uklarhed i et svar til Sundhedsstyrelsen tilbage i juli 2007, kunne desværre give indtryk af, at Århus Universitetshospital, Århus Sygehus dengang bekræftede at alle patienter med tarmkræft blev behandlet med Avastin - også selv om nogle af dem rettelig deltog i den fællesnordiske kræftforskning hvor medicinen var en anden men mindst lige så god.

- Jeg beklager at brevet til Sundhedsstyrelsen er skrevet, så det kunne misforstås. Jeg burde have udtrykt mig mere klart. Det har jeg lært, siger cheflæge Anne Thomasen, Århus Universitetshospital, Århus Sygehus.
Brevets formulering har ikke spillet nogen rolle for patienterne, som hele tiden fået den tiltænkte behandling.

Flere oplysninger

Cheflæge Anne Thomassen, Århus Universitetshospital, Århus Sygehus tlf. 8949 2366
Sundhedsdirektør Leif Vestergaard Pedersen, tlf. 8728 5040 / 2124 2316