Nyt tilbud til piger med ondt i livet


Præget af et indre følelsesmæssigt kaos, tilbagevendende tanker om selvmord og manglende evner til at begå sig blandt andre. Det er blot nogle af de problemer som kendetegner en gruppe teenagepiger, som fremover kan få adresse på en ny afdeling under døgninstitutionen Himmelbjerggården ved Ry. Tilbuddet bliver indviet 10.oktober.


Babuska er Region Midtjyllands nye specialiserede tilbud til selvskadende piger, der er 13–17 år på indskrivningstidspunktet. Pigerne har en psykiatrisk diagnose eller en skrøbelig personlighedsstruktur samt alvorlige eller vedvarende psykiske problemer. Derfor vil et ophold på Babuska typisk vil være af længerevarende karakter.

Bent Hansen indvier
Afdelingen var klar til at modtage de første piger 1. september 2007. Det fejres med en officiel indvielse 10. oktober kl. 15-17, hvor regionsrådsformand Bent Hansen vil holde indvielsestalen.

Efter talerne vil der der være mulighed for at interviewe forstander Henri Vivike eller sous- og udviklingschef Henrik Bøtkjær.

Afdelingen har en personalegruppe på indtil videre otte medarbejdere, som er sammensat af pædagoger, lærere samt social- og sundhedsassistenter. Personalet arbejder tæt sammen med Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center.

Babuska har til huse i en tidligere medarbejderbolig ved siden af hovedbygningen på Himmelbjerggården. Der er plads til fire piger, som bor og modtager undervisning på stedet.


Yderligere oplysninger

Forstander Henri Vivike, Himmelbjerggården, tlf. 8788 2080