Region Midtjylland overholder kræft-garanti

Siden 1. oktober har Regionhospitalet garanteret patienter, der er under mistanke for at have hoved, lunge eller halskræft en undersø-gelse indenfor kun 48 timer. I Region Midtjylland er det hospitalerne i Herning, Holstebro, Horsens, Viborg, Skive og Århus der har speciali-seret sig i kræft i hals, lunger og hoved. Og alle tre steder er løftet om hurtig undersøgelse indfriet.

Læs om hospitalernes første erfaringer med akut behandling af kræft.
Se link nederst på siden!


Patienter med de mest alvorlige kræftsygdomme skal undersøges af eksperter på et hospital senest 48 timer efter, de har konsulteret de-res egen praktiserende læge. Garantien har nu eksisteret i lidt over en uge, og fra de hospitaler der tager i mod patienter med hoved, lunge og halskræft er beskeden den samme; garantien holder – ingen af de patienter som lægerne henviser med mistanke om særlig alvor-lig kræft, venter mere end to dage på en undersøgelse.

Formand for Regionsrådet i Midtjylland, Bent Hansen er glad for den foreløbige melding, og han er især tilfreds med, at det tilsyneladende er lykkedes at nå at undersøge nye kræftpatienter inden for meget kort tid, uden at det har skabt længere ventetider for andre patienter.

- Jeg rigtig glad for at hospitalerne og de ansatte har taget udfordrin-gen op og løst opgaven. Jeg ved, at vi stiller store krav til vores an-satte. Nu beder vi om mere fleksibilitet og mere fremmøde om afte-nen og i weekenderne, for at undgå, at flere akutte kræftpatienter skal få negative konsekvenser for andre grupper af patienter.

På længere sigt skal alle typer kræft behandles akut. Siden mandag den 1. oktober har garantien dækket kræft i hoved, hals og lunger og fra midten af november kommer tarmkræft også ind under 48-timers garantien. Inden årets udgang bliver også brystkræft behandlet akut og i løbet af næste år bliver alle former for kræft omfattet af 48-timers fristen.


Kontakt

Bent Hansen, regionsrådsformand, tlf. 8728 5010 eller 4031 3707
Sundhedsdirektør, Leif Vestergaard Pedersen, tlf. 8728 5040

Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer.


Læs om hospitalernes første erfaringer med akut behandling af kræft.

Erfaringer fra:

• Regionshospitalet Herning og Regionshospitalet Holstebro
• Århus Universitetshospital, Århus Sygehus
• Regionshospitalet Horsens, Brædstrup, Odder
• Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup