Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder strammer Regeringens og Danske Regioners syvpunktsplan på kræftområdet. Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder tilbyder samtlige patienter, hvor der er mistanke om kræft, ”akut” udredning. Det er en opstramning af Regeringens og Danske Regioners syvpunktsplan. Udredningen påbegyndes inden for to hverdage og ambitionen er, at udredningsforløbet højest må vare én uge. 

Etablering af kontakttelefon

Hospitalet etablerer én indgang, som de praktiserende læger og andre henvisende instanser kan benytte til igangsætning af akut cancerudredningsforløb. Indgangen er et kontakttelefonnummer, der er fælles for hele hospitalet.

Den 1. oktober 2007 trådte Danske Regioners handleplan i kraft. Den skal på en række områder sikre kræftbehandling uden unødig ventetid. På sigt er det hensigten, at samtlige kræfttyper og livstruende sygdomme skal være omfattet af handlingsplanen.
Læs mere om Danske Regioners handleplan

Forløbskoordinator sikrer fremdrift

Den lægelige leder af den fælles akutte modtageenhed, Ove Gaardboe, er udpeget som forløbskoordinator. Forløbskoordinatoren vil sammen med kræftspecialister i de enkelte afdelinger sikre, at såvel udredning som behandling forløber hurtigt og på et fagligt højt niveau. Der er konstrueret udrednings- og behandlings”pakker” for alle de kræftformer, der behandles på hospitalet. Forløbskoordinatoren overvåger, at prioriteringerne virker, således at vi kan overholde løfterne til patienterne.

Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder udreder og behandler som hidtil lungekræft, kræft i skjoldbruskkirtlen, mave-/tarmkræft, urinvejskræft og underlivskræft i samarbejde med andre hospitaler.

Mere information
Lægelig leder af Den Fælles akutmodtageenhed Ove Gaardboe, ove.gaardboe@horsens.rm.dk, tlf. 7927 4245

Hospitalsdirektør Niels Nørgaard Pedersen, niels.norgaard.pedersen@horsens.rm.dk, tlf. 7927 4401

Cheflæge Steen Friberg Nielsen, steen.friberg@horsens.rm.dk, tel. 7927 4402

Chefsygeplejerske Anna Birte Sparvath, anna.birte.sparvath@horsens.rm.dk, tel. 7927 4403