Rokade i hospitalsledelse VestVedtagelsen af akutplanen for Region Midtjylland er en milepæl for regionens sundhedsvæsen og dermed hospitalerne i Ringkøbing, Lemvig, Tarm, Holstebro og Herning. Vedtagelsen betyder bl.a., at arbejdet med at sikre et fagligt højt profileret hospital i Vestjylland er skudt i gang. I den forbindelse har Direktionen i Region Midtjylland i samråd med hospitalsledelsen for Hospitalsenhed Vest besluttet at rokere på arbejdsdelingen i hospitalsledelsen.


Allerede ved etableringen af hospitalsledelsen for ét år siden var det en aftale, at hospitalsdirektør Henning Vestergaard efter et år skulle overtage ledelsen af hospitalsledelsen. Hospitalsledelsen ledes i dag af direktør, cheflæge Per Østergaard Jensen. Den nye hospitalsledelse er nu godt indkørt og med vedtagelsen af akutplanen har hospitalet og regionen passeret den milepæl, der gør det hensigtsmæssigt at foretage rokaden med virkning fra 1. november 2007.

Rokaden betyder, at hospitalsdirektør Henning Vestergaard overtager ledelsen af hospitalsledelsen, der herudover består af cheflæge Per Østergaard Jensen og chefsygeplejerske Ida Götke.

Hospitalsdirektør
Henning Vestergaard

 Ida Götke

Per Østergaard Jensen
Cheflæge


Cheflæge Per Østergaard Jensen får dermed mere tid til at få Hospitalsenhed Vest til at fremstå som en samlet funktionel enhed – herunder ikke mindst at medvirke til at udvikle de faglige spydspidsområder i Hospitalsenhed Vest. Samtidig har hospitalsenheden den ene-stående opgave at udvikle akutlægefunktionen i Danmark – en opgave, der også kræver stor indsats fra cheflægen.

Samtidig er det ønsket, at Per Østergaard Jensen yderligere kan bidrage til udrednings- og planlægningsarbejder på nationalt plan.

- Folk - der kender sundhedsvæsenet - ved, at Per Østergaard Jensen har været en helt central nøgleperson i arbejdet for at få højt specialiserede funktioner til Vestjylland, siger regionsrådsformand Bent Hansen. Det er helt afgørende for Hospitalsenhed Vest, at samarbejdet mellem Herning og Holstebro bliver som et fælles hospital. Per Østergaard Jensens ihærdige arbejde med faglige udfordringer og ønske om en hospitalsenhed helt i front er i den forbindelse meget vigtig.

I de seneste år har Hospitalsenhed Vest bl.a. iværksat – eller iværksat iværksættelsen af - følgende avancerede behandlinger, der normalt ikke foretages på et regionshospital: Operationer for prostata-kræft, avancerede øjenbehandlinger, avanceret behandling for blod-propper i hjernen, strålebehandling mod kræft og avancerede undersøgelser af hjertet er bare nogle af de behandlinger, som det bl.a. gennem cheflæge Per Østergaard Jensens indsats er lykkedes at få til Vestjylland.


Flere oplysninger

Regionsrådsformand Bent Hansen, tlf. 8728 5010 eller 4031 3707
Direktør Leif Vestergaard Pedersen, tlf. 8728 5040

Cheflæge Per Østergaard Jensen, tlf. 9927 2710
Hospitalsdirektør Henning Vestergaard, tlf. 9927 2720

Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer.