Med i alt 180 tilmeldte, heraf seks af Folketingets trafikordførere samt en lang række repræsentanter fra regioner og kommuner, bliver konferencen 3. oktober om en fast forbindelse over Kattegat et stort tilløbsstykke.

Konferencen, der afholdes onsdag 3. oktober kl. 10-13 i Ingeniørhuset i København (Kalvebod Brygge 31-33), har stor opbakning fra landets førende trafikpolitikere, fagfolk mv..

I alt 180 har tilmeldt sig konferencen, og blandt deltagerne er 22 folketingsmedlemmer inklusiv seks ud af folketingets syv trafikordførere samt formanden for folketingets trafikudvalg. Herudover deltager et stort antal politikere og embedsmænd fra kommuner og regioner fra en stor del af landet samt en række repræsentanter fra interesseorganisationer, uddannelsesinstitutioner og virksomheder. En komplet deltagerliste er vedhæftet mailen som bilag.

Konferencens formål er at fremlægge og diskutere perspektiverne for, hvilken udvikling en fast forbindelse over Kattegat vil medføre ved at kæde landets to største vækst- og videnscentre sammen til en dansk metropol i europæisk målestok.

Bag konferencen står Region Midtjylland, Region Nordjylland, kommunekontaktrådene i de to regioner samt Århus og Københavns kommuner.

Initiativtagere til konferencen er Nicolai Wammen, borgmester i Århus Kommune, Anders G. Christensen, borgmester i Favrskov Kommune og formand for Kommunekontaktrådet i Region Midtjylland og Bent Hansen, regionsrådsformand i Region Midtjylland:

”Vi er meget glade for den store opbakning til konferencen. Det viser, at Kattegatforbindelsen ikke blot er en fiks ide, men et realistisk projekt, der kan få en enorm betydning for hele Danmark. Forhåbentligt kan konferencen blive startskuddet til, at der igangsættes foranalyser af projektet så der bliver et solidt fagligt grundlag for at træffe en konkret beslutning” lyder meldingen fra initiativtagerne.

På konferencen vil en række oplægsholdere belyse forskellige perspektiver af de muligheder en fast forbindelse vil give:

  • Uffe Jacobsen, trafikøkonom: En fast forbindelse over Kattegat: En gammel ide og et miljøpositivt projekt
  • Alex Landex, trafikforsker, Danmarks Tekniske Universitet: Perspektiverne med højhastighedstog
  • Katia K. Østergaard, direktør i Dansk Erhverv: Perspektiver for service- og vidensøkonomien
  • Poul Arne Jensen, regionalforeningsformand, Dansk Industri Skive/Viborg: Erhvervslivets behov for et fælles arbejdsmarked
  • Claus Skrumsager, managing director fra Morgan Stanley, UK: Finansiering af en fast Kattegatforbindelse


Som afslutning på konferencen vil der være debat med mulighed for at stille spørgsmål til oplægsholderne.

Pressen er naturligvis velkommen.

Se hele programmet for konferencen

Se hvem der deltager i konferencen


Flere oplysninger

Bent Hansen, regionsrådsformand i Region Midtjylland, tlf. 8728 5010 eller 4031 3707

Anders G. Christensen, borgmester i Favrskov Kommune og formand for Kommunekontaktrådet i Region Midtjylland, tlf. 2022 9806

Nicolai Wammen, borgmester i Århus Kommune, tlf. 8940 2100