Personer der har været udsat for ekstrem grad af stress har 50 procent øget risiko for at udvikle epilepsi, konkluderer forskere bag en ny undersøgelse. Undersøgelsen publiceres i den kommende udgave af det internationale tidsskrift ”Epilepsy and Behaviour”. Risikoen for at udvikle epilepsi er størst hos kvinder – specielt de første tre år efter, at de har været udsat for svær stress.

Læge, PhD Jakob Christensen, Neurologisk Afdeling, Århus Universitetshospital, Århus Sygehus har i samarbejde med forskere fra Aarhus Universitet og Los Angeles Universitet, USA studeret effekten af stress på forekomsten af epilepsi.
Forældre som havde mistet et barn blev anset for at have været udsat for en ekstrem grad af stress. Forskerne studerede derfor forekomsten af epilepsi blandt 21.062 forældre som mistede et barn under 18 år og sammenlignede den med forekomsten af epilepsi blandt en kontrolgruppe af 293.745 forældre, som ikke havde mistet et barn.

Risikoen for at få epilepsi var i gennemsnit 50 procent højere blandt forældre, som havde mistet et barn sammenlignet med forældre, der ikke havde mistet et barn.
Det viste sig ligeledes, at risikoen for at udvikle epilepsi var størst blandt kvinder, især de første tre år efter dødsfaldet, hvor risikoen var næsten halvanden gang så stor.
Blandt mænd var risikoen næsten dobbelt så stor de første tre år efter dødsfaldet. Herefter faldt risikoen og var ikke forhøjet efter tre år.

Studiet tog højde for forskelle i socioøkonomiske faktorer som f.eks. alder, bopæl og uddannelse, og disse faktorer forklarer dermed ikke den øgede forekomst af epilepsi blandt personer udsat for svær stress

Flere oplysninger
Læge, PhD Jakob Christensen på tel. 6086 5899 eller e-mail: Jakob@farm.au.dk