Fredag den 14. september udløb fristen for at aflevere høringssvar til regionens akutplan, og administrationen har siden arbejdet med at læse og samle alle høringssvar – i alt 169 - i et katalog til politikerne i regionsrådet. Høringssvarene repræsenterer brugerråd, foreninger, enkeltpersoner, ansatte og andre myndigheder. Og med i samlingen af høringssvar til politikerne følger også en række underskriftsindsamlinger, som vender sig mod de foreslåede ændringer af akutberedskabet.

- Det gør indtryk, at så mange har gjort sig umage med at lave et høringssvar, og jeg er overbevist om at den åbenhed vi har haft i høringsprocessen med borgermøder, faglige høringer og dialogmøder for vores ansatte har været med til at fremme interessen hos rigtig mange, siger regionsrådsformand Bent Hansen

Frem til regionsrådet arbejdsseminar om akutplanen den 24- 25. september får politikerne travlt med at sætte sig ind i høringssvarene.

Pressemøde

I forlængelse af regionsrådets arbejdsseminar afholdes der pressemøde tirsdag den 25. september kl. 10. 30 på Golfhotellet i Viborg.

Borgermøde

Torsdag den 27. september kl. 19 – 21. inviterer regionsrådet til åbent debatmøde om akutplanen i Tinghallen i Viborg. På debatmødet vil regionsrådet fremlægge og debattere en skitse til et politisk forlig om akutplanen, før rådet træffer den endelige beslutning 24. oktober.

Debatmødet kan følges direkte på regionens hjemmeside: www.rm.dk Borgere, der deltager via nettet, kan stille spørgsmål til politikerne på mail: kommunikation@stab.rm.dk

Yderligere materiale

På siden her kan man se, hvordan de enkelte høringssvar fordeler sig og et samlet notat over de problemstillinger og ændringsforslag, som indgår i høringssvarene