27.09.07: I weekenden den 6. og 7. oktober kl. 11 - 17 bliver der mulighed for at se masser af kunst, når 178 professionelle kunstnere og kunsthåndværkere åbner deres værksteder.

I weekenden den 6. og 7. oktober kl. 11 - 17 bliver der mulighed for at se masser af kunst, når 178 professionelle kunstnere og kunsthåndværkere åbner deres værksteder.

Det er Region Midtjylland, der står bag det omfattende arrangement, og kunstnere lige fra Samsø i øst til Thyborøn i vest tager imod gæsterne og giver et indblik i deres arbejde.
De deltagende kunstnere er medlemmer af billedkunstnernes forbund BKF, Danske Kunsthåndværkere, Kunstnersamfundet eller af UKK – Unge Kunstnere og Kunstformidlere. Andre har kunnet søge arbejdsgruppen om at være med i projektet.

– Med arrangementet ”Midt i Kunsten – kunsten i MIDT” vil vi gerne sende et signal om, at Region Midtjylland tager kunsten alvorligt og ser de professionelle kunstnere som en stor værdi for områdets udvikling. Kreative personer bidrager til væksten i en region ved at have evnen til at tænke nyt, se de skæve vinkler samt udvikle nye produkter, og i Region Midtjylland vil vi gerne være med til at synliggøre de kreative potentialer, siger regionsrådsformand Bent Hansen i forordet til den brochure, der giver overblik over de mange åbne værksteder. 

Brochuren kan fås på regionens biblioteker og turistbureauer, eller det kan bestilles via hjemmesiden www.midtikunsten.dk, hvor man også kan læse mere om arrangementet.