2007-09-17: En ekstern konsulent skal i nærmeste fremtid bidrage til en styrkelse af samarbejdet mellem ledelse og ansatte på den sikrede døgninstitu-tion Grenen på Djursland. Allerede nu bliver der igangsat et arbejde med at få lavet en handleplan for dette tiltag. Desuden har Region Midtjylland iværksat arbejdet med at få lavet arbejdspladsvurderinger på Grenens afdelinger. Arbejdspladsvurderingerne fremlægges for Grenens medarbejderudvalg i slutningen af september.

Initiativer i gang efter kritik fra Arbejdstilsynet


En ekstern konsulent skal i nærmeste fremtid bidrage til en styrkelse af samarbejdet mellem ledelse og ansatte på den sikrede døgninstitution Grenen på Djursland. Allerede nu bliver der igangsat et arbejde med at få lavet en handleplan for dette tiltag. Desuden har Region Midtjylland iværksat arbejdet med at få lavet arbejdspladsvurderinger på Grenens afdelinger. Arbejdspladsvurderingerne fremlægges for Grenens medarbejderudvalg i slutningen af september.


Det sker i kølvandet på en netop offentliggjort rapport, hvor Arbejdstilsynet konkluderer, at der har fundet konfliktmobning af nogle med-arbejdere sted på en af Grenens afdelinger i Glesborg.


Region Midtjylland står for driften af Grenen. Børn- og ungechef Else Ammitzbøll medgiver, at der i en periode har været et anspændt kli-ma mellem ledelsen og en gruppe medarbejdere på afdelingen.


- Årsagen skal – efter min opfattelse – findes i den turbulens, der har været omkring en personaleudskiftning og en række misforståelser, der opstod i forbindelse med en arbejdstidsaftale, siger hun.


- Jeg beklager meget, hvis der er medarbejdere, der har følt sig udsat for konfliktmobning, men vores opfattelse af forholdene har som nævnt snarere været en række misforståelser og en kommunikation mellem ledelse og medarbejdere, der ikke er lykkedes godt nok, siger Else Ammitzbøll.


- Grenens opgaver i forhold til børn og unge løses meget kompetent af ledelsen, og jeg har tillid til, at man arbejder konstruktivt og fremadrettet med de forhold, Arbejdstilsynet peger på, siger hun.


Sikkerhedsorganisationen på den berørte afdeling har ikke oplevet tegn på konfliktmobning. Sikkerhedsorganisationens høringssvar indgår i Arbejdstilsynets vurdering.


Arbejdstilsynet har givet Region Midtjylland en frist til fremlægge en plan for arbejdet med at forbedre det psykiske arbejdsmiljø senest 16. november 2007. Det ændrer dog ikke ved, at Grenen og Region Midtjylland i allernærmeste fremtid vil udarbejde en konkret plan for styrkelse af samarbejdet mellem ledere og medarbejdere på afdelingen.Fakta om Grenen:

Grenen er en sikret døgninstitution med én sikret, to særligt sikrede og tre åbne afdelinger samt intern skole og værksteder. Grenen er fordelt på fire matrikler i Grenå, Glesborg, Dalstrup og Randers.

En sikret institution bruges blandt andet til anbringelse af børn og unge, der har begået kriminalitet eller som er anbragt til observation.

Grenen blev oprettet i 2001 med 16 ansatte og har siden været udbygget flere gange, så den nu har 110 ansatte og et antal vikarer.

 

For yderligere oplysninger kontakt:

Børn- og ungechef Else Ammitzbøll, Børn, Unge og Specialrådgivning, Region Midtjylland, tlf. 87 28 40 40.

Kontorchef Søren Johnsen, Børn, Unge og Specialrådgivning, Region Midtjylland - tlf. 87 28 40 41