Center for Voldtægtsofre i Århus udgiver årsrapport for år 2006. Årsrapporten viser et stadigt øget antal af henvendelser.

130 kvinder og 6 mænd henvendte sig sidste år i Center for Voldtægtsofre i Århus. Dette er det største antal af henvendelser i centrets godt 7-årige historie og en stigning på mere end 60 % i forhold til år 2000, hvor 83 personer henvendte sig i centret.

- Vi havde rigtigt mange henvendelser i 2006, men i år ser der ud til at blive endnu flere, siger centerleder og psykolog Maiken Knudsen. - Hidtil i år har hele 139 kvinder og 1 mand henvendt sig i centret.

Centret får desværre mange henvendelser fra unge piger. 40 % af alle henvendelser i 2006 var unge mellem 12 og 17 år, og for flere af dem var overgrebet deres seksuelle debut.

Årsrapporten viser også, at overfaldsvoldtægter – voldtægter hvor offer og gerningsmand ikke har haft nogen kontakt før overgrebet – er temmelig usædvanlige. Kun 14 % af sagerne i 2006 var overfaldsvoldtægter. Det mest almindelige er, at overgrebet er begået af en ven/bekendt (32 %) eller en kortere kontakt (30 %) – f.eks. én den voldtægtsramte har mødt til en fest eller i byen.

Tema: Andre ofre

Årsrapporten for 2006 har "andre ofre" som tema og belyser situationen for pårørende til voldtægtsofre. I rapporten præsenteres en undersøgelse fra Center for Voldtægtsofre, der viser, at næsten hver 5. pårørende opfylder kriterierne for posttraumatisk stress.

Herudover fokuserer rapporten også på ofre for andre former for vold end voldtægt.

Flere oplysninger
For mere information og evt. interview, kontakt centerleder, psykolog Maiken Knudsen på tlf. 8949 4835 eller e-mail: cfvmk@as.aaa.dk

Årsrapporten kan hentes på Center for Voldtægtsofres hjemmeside.