Den påsatte brand som natten til torsdag blussede op på den centrale operationsgang på Regionshospitalet Herning, betyder aflyste operationer. Varme og sodskader betyder et betydelig oprydnings- og rengøringsarbejde på afdelingen.

Der går måske helt op til to uger, før Regionshospitalet Herning igen kan tage imod akutte kirurgiske og ortopædkirurgiske patienter til akut operation. Skaderne efter den brand, som politiet i Herning mener er påsat af en 41-årig mand fra Hobro, er så omfattende, at akutte patienter, indtil videre, primært bliver sendt til Regionshospitalet Holstebro og efter behov til Regionshospitalet Viborg.

I løbet af fredag d.21/9 bliver der taget stilling til, hvornår Regionshospitalet Herning igen kan tage i mod akutte kirurgiske og ortopædkirurgiske patienter.

Skadestuen er stadig åben

Det skal samtidig understreges, at skadestuen stadig er åben, idet patienter der kommer med et behov for akut operation, vil blive omvisiteret til Regionshospitalet Holstebro.

Der er også etableret et operationsberedskab, så de patienter der allerede er indlagt på Regionshospitalet Herning, og patienter der i forbindelse med fødsel skal have foretaget akut kejsersnit, kan blive opereret på hospitalet.
En del patienter, der var planlagt til at blive opereret på den berørte operationsgang torsdag d.20/9, har enten fået en ny tid eller vil blive opereret på Regionshospitalet Holstebro. Det drejer sig blandt andet om seks patienter, som skal have foretaget planlagt kejsersnit.

Den dagkirurgiske enhed på Regionshospitalet Herning fungerer - formentligt - som normalt.

Hospitalsledelsen på Regionshospitalet Herning er lettede over, at hverken patienter eller personale kom noget til ved branden - og tilsvarende meget tilfredse med personalets måde at håndtere branden på. Ligeledes vil Hospitalsledelsen roser også både Herning brandvæsen og politi for hurtig og professionel indsats.


For yderlige informationer

Ledende overlæge Jørgen Mølgaard på telefon 9927 2221 eller mobil 2260 0673
Oversygeplejerske Martin Svenningsen på telefon 9927 2220 eller mobil 2524 8561