Bred politisk aftale om det akutte beredskabDet blev til et bredt forlig, da regionsrådet i Region Midtjylland natten til tirsdag indgik en politisk aftale om fremtidens akutte beredskab. 40 af rådets 41 medlemmer står bag forliget.

Forliget betyder, at der fremover vil være akutte modtagelser på hospitalerne i Århus, Randers, Horsens og Viborg. Den akutte modtagelse lukkes i Silkeborg, mens de nuværende modtagelser i Herning og Holstebro snarest muligt afløses af et nybygget hospital i Vestjylland.

- Med aftalen fremmer vi tanken om, at øvelse gør mester. Det vil sige, at vi samler den akutte behandling på færre steder og sikrer, at akut syge borgere i regionen bliver behandlet af et tværfagligt team af erfarne specialister. Det er et kvalitetsløft i forhold til i dag, siger gruppeformændene fra forligspartierne.

Regionspolitikerne har blandt andet fået 175 høringssvar, og lyttet til kommentarerne fra fire borgermøder.
- Alt sammen har det gjort indtryk og har været med til at forme forliget i den retning, det har taget, siger gruppeformændene.

Set i forhold til administrationens udspil har de folkevalgte besluttet at bygge et nyt hospital i den vestlige del af regionen. Det får en central geografisk placering mellem Herning og Holstebro. Og regionspolitikerne er enige om, at det skal gå stærkt med at få hospitalet planlagt og bygget.

- Indtil et nyt hospital kan stå klart, er det vigtigt, at Hospitalsenhed Vest fungerer som et samlet hospital med hver enheds særlige styrker. Vi skal sikre en fortsat udvikling på hospitalsområdet i vest, også i den tid det tager at få bygget nyt, siger gruppeformændene fra forligspartierne, og tilføjer, at de vil sikre den nødvendige økonomi til projektet via regeringen.

De folkevalgte har samtidig styrket hjælpen før selve sygehus-behandlingen – i form af akutbiler med læger og sygeplejersker.

Med forslaget vil der være akutbiler i Viborg, Skive/Salling, Horsens, Ringkøbing, Tarm, Silkeborg, Randers Djursland, Herning, Holstebro og Lemvig. Hertil kommer lægebemandet akutbil på traumecenteret i Århus.

Bag forliget står Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre, Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Kristendemokraterne, Dansk Folkeparti, Venstre samt – uden for partierne – Gunhild Husum. Enhedslisten – De Rød-Grønne valgte ikke at deltage i forliget.

Torsdag 27. september fremlægger regionsrådet indholdet i dagens aftale på et åbent debatmøde. Det sker i Tinghallen i Viborg, forud for vedtagelse af den endelige akutplan på et regionsrådsmøde 24. oktober.

Den politiske aftale samt præsentationsmateriale fra pressemøde 25. september er vedlagt.


Yderligere informationer
Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer.
 Læs forligsteksten (pdf)

   Se præsentationsmateriale