Region Midtjylland har i alt modtaget 169 høringssvar på forslaget til akutplan, som har været i høring siden den 20. juni 2007. Høringsfristen udløb fredag den 14. september.

Underudvalget vedr. service, kvalitet, plan og struktur havde onsdag den 19. september de første politiske drøftelser af høringssvarene. Der er tale om et omfattende materiale - alt i alt er der 544 sider høringsmateriale. Underudvalget er enigt om, at der er tale om nogle gode og gennemarbejdede høringssvar, og de ser frem til en yderligere drøftelse af høringssvarene på Regionsrådets seminar, der afholdes den 24. – 24. september.

Formanden for udvalget Johannes Flensted-Jensen (A) fortæller: ”Vi havde en god diskussion og snak om de indkomne høringssvar. Der har været – og er – stor interesse for forslaget til akutplan. Med høringssvarene og med det input, som vi fik på borgermøderne, er vi nu godt rustet til at træffe en politisk beslutning. En politisk beslutning, som kan medvirke til at fremtidssikre akutbetjeningen i hele regionen”.

Regionsrådet forventer at have en skitse til et politisk forlig klar efter seminaret på mandag-tirsdag, og vil orientere om deres overvejelser på et pressemøde den 25. september kl. 10.30. Skitsen til det politiske forlig vil blive forelagt til drøftelse og debat på et åbent borgermøde den 27. september kl. 19.00 i Tinghallen i Viborg.

 

Yderligere oplysninger

Formand for udvalget Johannes Flensted-Jensen, tlf. 2084 0352

Sundhedsdirektør Leif Vestergaard Pedersen, Region Midtjylland, tlf. 2124 2316.