17.09.07: Onsdag den 3. oktober holdes der en stor konference i Ingeniørhuset i København om perspektiverne ved en fast Kattegatforbindelse. Bag konferencen står Region Midtjylland, Region Nordjylland, kommunekontaktrådene i de to regioner samt Århus og Københavns kommuner.

Onsdag den 3. oktober 2007 holdes der en stor konference i Ingeniørhuset i København om perspektiverne ved en fast Kattegatforbindelse.
Bag konferencen står Region Midtjylland, Region Nordjylland, kommunekontaktrådene i de to regioner samt Århus og Københavns kommuner.Formålet med konferencen er at få en fast Kattegatforbindelse sat på den politiske dagsorden. En række personer vil hver især give et bud på, hvordan fremtidens Danmark skal se ud.

Ud fra forskellige synsvinkler vil der være indlæg om, hvad det betyder for udviklingen i Danmark, at landet bliver ét sammenhængende område, fx for erhverv og beskæftigelse, for forskning og uddannelse, for turisme m.v., perspektiverne ved højhastighedstog mellem Århus og København vil blive belyst, og der vil være et indlæg om finansieringsmuligheder for broen.

Men vigtigt for konferencen er også, at deltagerne bliver hørt. Arrangørerne håber at få en frugtbar dialog, hvor alle meninger bliver givet tilkende og debatteret. Den nye transport- og energiminister, Jakob Axel Nielsen, er specielt indbudt til at deltage i konferencen.

Initiativtagere til konferencen er Nicolai Wammen, borgmester i Århus Kommune, Anders G. Christensen, borgmester i Favrskov Kommune og formand for Kommunekontaktrådet i Region Midtjylland og Bent Hansen, regionsrådsformand i Region Midtjylland. De er ikke i tvivl om, at en fast Kattegatforbindelse vil give nogle helt nye udviklingsmuligheder for Danmark med effekter, som kan mærkes både lokalt, regionalt, nationalt og internationalt.

- Århus og København vil sammen kunne udvikle sig stærkere end hver for sig til gavn for udviklingen i hele Danmark. Ved at udnytte og udvikle potentialerne både i Vestdanmark og i Østdanmark vil de to vækst- og videnscentre med tiden smelte sammen til en dansk metropol i europæisk målestok, udtaler Nicolai Wammen.

-Hvis vi skal undgå, at danmarkskortet bliver trukket skævt, er det helt afgørende med en fast forbindelse over Kattegat. Det vil have enorm betydning for erhvervslivet og samtidig give en kæmpe gevinst i form af en kortere rejsetid mellem Århus og København. En tur, der kun vil tage omkring en time, siger Bent Hansen.

- Kommunerne i de midtjyske og nordjyske regioner står bag den faste Kattegatforbindelse fordi det er et fremtidssikret og visionært svar på en effektiv forbindelse mellem ikke bare to store byer, men også erhvervs- og bosætningsområder i det midt- og nordjyske, der kobler sig på via det overordnede trafiknet. Med Kattegatforbindelsen vil man komme tættere på regeringens målsætning om et Danmark i balance, påpeger Anders G. Christensen.

Inviterede til konferencen er: Folketingsmedlemmer, ministerier, kommunalbestyrelser, regionsråd, vækstfora, infrastrukturkommissionen, erhvervsorganisationer, arbejdsmarkedsorganisationer, uddannelsesorganisationer, transportører, pensionskasser m.v.

Det foreløbige program for konferencen kan ses her.