05.09.07: Fødevareminister Hans Chr. Schmidt er blandt talerne, når Region Midtjylland inviterer til erhvervskonferencen ”Fiskens Dag” fredag den 7. september på Kystcentret i Thyborøn.Fødevareminister Hans Chr. Schmidt er blandt talerne, når Region Midtjylland inviterer til erhvervskonferencen ”Fiskens Dag” fredag den 7. september på Kystcentret i Thyborøn.

Fiskerierhvervet spiller en væsentlig rolle i Region Midtjylland. Det er en del af regionens store satsning på udvikling af fødevareerhvervene, og samtidig spiller fiskeriet også en stor rolle for udviklingen af erhvervslivet i nogle af regionens landdistrikter.
- I det traditionelle fiskeri, forarbejdning og afsætning er der stigende fokus på kvalitet. Og det virker oplagt, at vi i Danmark skulle være i stand til at sætte mere fart i udviklingen på dette område og øge udbudet af råvarer af høj kvalitet til højere priser. Fisk og fiskeri er også en del af oplevelsesøkonomien. Turisternes og danskernes ophold og besøg ved kysterne har ofte relationer til mulighederne for at fiske, få lidt indblik i fiskeriet og nyde god fisk, siger regionsrådsformand Bent Hansen, der åbner konferencen på fredag.

Ud over ministeren og repræsentanter for Region Midtjylland medvirker en række talere fra fiskeri- og dambrugserhvervene også ved Fiskens Dag, som blandt andet skal munde ud i en række overskrifter på indsatser, der kan styrke udviklingen i fiskerierhvervene lokalt og regionalt.

Se programmet for Fiskens Dag