Et nyt idékatalog beskriver en række mulige elementer, som kan placeres i og omkring Regionshospitalet Skive. Det er Skive Kommune, de alment praktiserende læger i området samt Region Midtjylland, der sammen har set på mulighederne.

Et nyt idékatalog beskriver en række mulige elementer, som kan placeres i og omkring Regionshospitalet Skive. Det er Skive Kommune, de alment praktiserende læger i området samt Region Midtjylland, der sammen har set på mulighederne.
Den 7. maj i år nedsatte regionsrådsformand Bent Hansen (S) og Skives borgmester Flemming Eskildsen (V) en arbejdsgruppe, som hen over sommeren har arbejdet på at komme med ideer til udvikling af sundhedstilbudene til borgere i Skive Kommune. Resultatet af arbejdsgruppens arbejde er et idékatalog, der onsdag den 12. september 2007 blev drøftet på et møde i Skive mellem Bent Hansen, Flemming Eskildsen og Anna-Lise Vestergaard (V), formand for sundhedsudvalget i Skive Kommune.

Flemming Eskildsen og Bent Hansen er enige om, at det foreliggende idékatalog er et godt udgangspunkt for udvikling af et udbygget lokalt sundhedshus.

- Det er et hus, hvor borgere kan møde de væsentligste aktører på sundhedsområdet. Borgerne skal kunne opleve, at der ved en samling af aktørerne skabes en bedre sammenhæng i den samlede sundhedsindsats. Med disse idéer er vi tæt på et integreret sundhedsvæsen, der er kendetegnet ved, at alle gode kræfter trækker i samme retning, siger regionsrådsformand Bent Hansen.

Også Flemming Eskildsen er meget tilfreds med idékataloget.
- Det er positivt, at alle parter i denne første idéfase har budt så konstruktivt ind. Jeg er specielt glad for, at idékataloget peger på, at der også i fremtiden er mulighed for regionale aktiviteter på regionshospitalet i Skive – og når også de praktiserende læger viser interesse, har vi et godt afsæt for at etablere et helt unikt sundhedssamarbejde her i Skive, siger han.

- En samling af funktionerne på samme adresse kan formentlig skabe en dynamik som kan medvirke til at fastholde og trække nye praktiserende læger til, tilføjer Anna-Lise Vestergaard, formand for sundhedsudvalget i Skive Kommune – og fortsætter:
– Det er vigtigt, at praksis i det øvrige Salling også udvikler sig til bæredygtige enheder.

Drøftelserne resulterede i, at der igangsættes en administrativ og politisk proces i Skive Kommune og i Region Midtjylland, der skal afklare, hvilke elementer fra idékataloget, der realistisk og med fordel kan placeres på regionshospitalet. Allerede nu indledes et arbejde sammen med de praktiserende læger, der skal resultere i, at der hurtigst muligt kan tilbydes attraktive fysiske rammer på regionshospitalet til praksis.


Baggrund for arbejdsgruppen
I arbejdsgruppen har deltaget repræsentanter fra Skive Kommune og Region Midtjyllands administration samt en repræsentant fra de alment praktiserende læger. Arbejdsgruppen har fungeret som en tænketank.

Baggrunden for arbejdsgruppens nedsættelse har været et ønske om at udvikle den grundlæggende sundhedsbetjening af borgerne i en tid, hvor Region Midtjylland overvejer ændringer i det akutte beredskab samt i specialeplanlægningen på regionshospitalerne. Da det endnu er for tidligt at sige, hvordan resultatet af overvejelserne om såvel akutberedskabet og specialeplanlægningen falder ud, har arbejdsgruppens taget udgangspunkt i tre scenarier.

Resultatet af tænketankens arbejde er et idékatalog, der består af en række elementer, der ville kunne placeres i et sundhedshus.

Idékataloget kan hentes på Skive Kommunes hjemmeside www.skive.dk og på Region Midtjyllands hjemmeside www.rm.dk.

Yderligere oplysninger
Kontorchef Jens Bejer Damgaard eller fuldmægtig Randi Nedergaard-Hansen, Region Midtjylland tlf. 8728 5000

Direktør Inglev Jensen, Skive Kommune på tlf. 9915 5500.