Vækstforum for Region Midtjylland vil investere op mod 50 mio. kr. til såkaldte oplevelsesfyrtårne.

 

Vækstforum har besluttet at afsætte op mod 50 mio. kr. til at gennemføre en større satsning inden for udvikling af internationale oplevelsesfyrtårne i Region Midtjylland. Satsningen skal bidrage til ny vækst gennem erhvervsudvikling, tiltrækningskraft og markedsføring af Midtjylland.

De nye oplevelsesfyrtårne skal omsætte regionens viden, kreativitet og udviklingsdynamik inden for oplevelsesøkonomi og regionens erhvervsmæssige styrkepositioner til nye kommercielle forretnings-områder. De kommende oplevelsesfyrtårne skal have internationalt potentiale.

Der er mange spændende internationale erfaringer med etablering af oplevelsesfyrtårne. Det gælder fx The Icehotel i Lapland, Astrid Lindsgrens Verden i Sverige, NASA videncenter i Florida eller pilgrimsruten til Santiago de Compostella i Spanien.

Større Synlighed

  • "Fyrtårnene" skal omsætte regionens viden, kreativitet og udviklingsdynamik inden for oplevelsesøkonomi og regionens erhvervsmæssige styrkepositioner til nye kommercielle forretningsområder
  • Der skal være tale om initiativer med et stort privatøkonomisk vækstpotentiale, der kan bidrage til erhvervsudvikling, tiltrækningskraft og markedsføring af regionen
  • De kommende oplevelsesfyrtårne skal have internationalt potentiale.

Vækstforum igangsætter nu en ansøgningsrunde, hvor konsortier inviteres til at byde ind på udvikling af nye midtjyske oplevelsesfyrtårne. Primo 2008 udvælges et antal konsortier, der modtager forprojektbevilling på op til 1 mio. kr. Forprojektet skal gennemføres i 1. halvår af 2008.

På baggrund heraf vil Vækstforum i sensommeren 2008 beslutte, hvilke projekter, der skal tilbydes risikovillig udviklingsfinansiering på op til 15 mio. kr. pr. oplevelsesfyrtårn i perioden 2008-2010.

Vækstforum

Vækstforum for Region Midtjylland består af repræsentanter for kommuner, erhvervsorganisationer, arbejdsmarkedets parter, uddannelses- og forskningsinstitutioner og regionen. Parterne samarbejder om at skabe vækst og udvikling i regionen.

Det er målet, at fyrtårnene skal kunne fungere på kommerciel basis uden regional medfinansiering fra 2011. Økonomisk skal de enkelte fyrtårne have en anseelig kritisk masse. Som udgangspunkt vil Vækstforum ikke yde medfinansiering til projekter med et samlet forventet budget for etablering på under 100 mio. kr. Samtidig skal oplevelsesfyrtårnene bygge på et stærkt offentligt-privat samspil.

- Det er mit håb med denne store satsning, at vi om 2-3 år kan glæde os over ét eller evt. flere nye spændende oplevelsesfyrtårne i Region Midtjylland. Vi sætter nu fuld kraft på risikovillig udviklingsfinansiering til store spændende initiativer, hvor hele regionens kompetence og geografi bringes i spil, siger Bent Hansen, regionsrådsformand for Region Midtjylland og formand for regionens Vækstforum.

- Vi sender et stærkt signal om, at vi vil have en kommercielt baseret udvikling af oplevelsesfyrtårne, der formår både at brande regionen, tiltrække turister og - ikke mindst sikre nye spændende oplevelsestilbud for alle borgere i Region Midtjylland. Samtidig ligger det Vækstforum meget på sinde, at indsatsen fokuseres, så det rigtige projekt får den nødvendige støtte til udviklingen. Måske bliver der kun tale om ét: Det rigtige, siger Bent Hansen.

Der afholdes informationsmøde om internationale oplevelsesfyrtårne onsdag den 19. september 2007, kl. 15-17 på Ferskvandscentret i Silkeborg.

Tilmelding til informationsmødet kan ske via hjemmesiden eller på mail til Dorthe Vestergaard Nielsen

For yderligere oplysninger om Vækstforums satsning henvises til:

Bent Hansen, formand for Vækstforum, regionsrådsformand, T: 8728 5010, M: 4031 3707

Erik Sejersen, afdelingschef, T: 8728 5120; M: 20685588