Nye tal for dødeligheden på RegionshospitaletI forbindelse med kampagnen ”Operation Life” offentliggøres, for anden gang, de såkaldte HSMR-tal: HospitalsStandardiserede MortalitetsRater. Region Midtjylland er samlet placeret lidt bedre end landsgennemsnittet i alle opgjorte kvartaler. 

Operation Life, der gik i gang i april 2007, er et projekt med det formål at forbedre patientsikkerheden på danske hospitaler. Region Midtjylland deltager i projektet og for at kunne vurdere, om dødeligheden falder eller stiger på regionens hospitaler, bliver der hvert kvartal beregnet nye mortalitetstal eller HSMR-tal som de også kaldes; HospitalsStandardiseredeMortalitetsRater. Basistallene for 2006 er tidligere offentliggjort og kan findes på blandt andet Region Midtjyllands hjemmeside.

I dag offentliggøres tallene for de første to kvartaler af 2007. Bemærk at tallene ikke kan bruges til at sammenligne hospitalerne indbyrdes. På grund af beregningsmetoden giver det udelukkende mening at sammenligne hvert enkelt hospital med sig selv over tid.

Tallene udtrykker ikke nogen entydig udvikling for mortalitetsraten i løbet af årets første seks måneder. En af forklaringerne kan være, at projektet Operation Life først netop er begyndt og naturligvis skal have tid til at virke.

Region Midtjylland følger projektet og tallene fremover og fortsætter arbejdet med at forbedre patientsikkerheden gennem Operation Life og andre tiltag. 

 Hent seneste HSMR-tal i PDF-format

Læs mere om Operation Life – blandt andet baggrund, beregningsmetode og deltagere på projektets hjemmeside www.operationslife.dk

Flere oplysninger

Leif Vestergaard Pedersen, Sundhedsdirektør, tlf. 8728 5040
Leifvestergaard.Pedersen@stab.rm.dk

Hans Peder Graversen, afdelingschef, Kvalitet og Sundhedsdata, tlf. 8728 4840 HansPeder.Graversen@STAB.RM.DK