Hvordan får patienter med en psykisk lidelse en bedre behandling? Det vil 290 psykiatrimedarbejdere fra hele landet diskutere, når de mødes til en konference i Vildbjerg i dagene 26. - 28. september. Konferencen holdes på Vildbjerg Sports- og Kulturcenter og er den tredje mestringskonference, som Regionspsykiatrien Herning står bag. I år er temaet: Kvalificering i den almene psykiatri – Mestring og Håb.åbHHåb

Der tegner sig nye tendenser i psykiatrien. Ikke mindst på grund af en ny struktur i regioner og kommuner. Der er nye rammeforudsætninger, opgaver, metoder, specialiseringstendenser, samarbejdsformer, ny forskning og optimisme. Der er fokus på ydelser af høj faglig kvalitet, som skal forenes med en høj bruger- og pårørendeoplevet kvalitet. Det er en særlig stor udfordring.

Konferencen vil tage afsæt i værdierne respekt, faglighed og ansvar. Betydningen af gode menneskelige relationer, hjælp til selvhjælp og afstigmatisering vil bl.a. være de bærende emner i den forbindelse.

Konferencen vil også handle om samarbejde i bred forstand. Samarbejde med patienter, brugere og pårørende. Samarbejde på tværs af sektorer og med specialiserede behandlingstiltag. Samarbejde som udtrykkes gennem flerfaglighed, tværfaglighed og teamarbejde i den psykiatriske behandling og socialpsykiatriske indsats.

Ved konferencen vil der være faglige, kulturelle og kunstneriske vinkler på mestring og håb. Der kommer anerkendte oplægsholdere fra Norge, Sverige og Danmark, og ikke mindst vil konferencen samle psykiatrimedarbejdere fra hele landet i et fagligt fællesskab.

Se programmet for konferencen. Blandt de kunsteriske oplæg er DE SPLITTERGALE.