Det er vigtigt, at de offentlige institutioner er rustet til udviklingen i den globaliserede verden. Den internationale arbejdsdeling ændres, og de daglige levevilkår præges i større og større grad af den internationale udvikling.

- Region Midtjylland skal være med, så vi kan understøtte udviklingen i regionens erhvervsliv og uddannelsesinstitutioner, siger Poul Müller, formand for Region Midtjyllands udvalg vedrørende internationale aktiviteter.

Poul Müller- Vi har i Vækstforum for Region Midtjylland vedtaget en ambitiøs erhvervsudviklingsplan. Det vil vi nu bakke op med en klar politik for det internationale område i en regional udviklingsstrategi, siger Poul Müller.

Erhvervsudviklingsplanen har fokus på at udvikle Region Midtjylland til en international vækstregion og bakkes nu op af en strategi, som vil blive vedtaget på året.
Foreløbig har Udvalget vedrørende internationale aktiviteter på sit møde den 5. september drøftet de overordnede rammer for en international strategi, som også vil omfatte regionens samarbejde med kommuner, erhvervsliv og uddannelses- og forskningsinstitutioner.

Region Midtjylland arbejder i dag med en række strategiske samarbejdsregioner i bl.a. Rusland, Polen, Ungarn, Rumænien og Kina. Desuden undersøges nye strategiske samarbejdsregioner i England og Sverige, hvor man sammenligner ideer og rammebetingelser, som kan komme udviklingen i Region Midtjylland til gode. Der arbejdes også politisk på at fremme den brede regionale udvikling i Europa gennem deltagelse i europæiske regionale organisationer. Region Midtjylland indgår således i Midtjyllands EU-kontor i Bruxelles sammen med de 19 kommuner i regionen.

- Der sættes nu gang i en proces, som skal skabe dialog både i og uden for Regions Midtjyllands egen organisation med de centrale organisationer i regionen, så vi får skabt størst mulig sammenhæng i den internationale indsats i Region Midtjylland.
- Vi ser det internationale samarbejde som en vigtig strategisk mulighed for at skabe fornyelse gennem det globale udsyn, og vi forventer at have en international strategi på plads i begyndelsen af 2008, slutter Poul Müller.