04.09.07: - Vi har fundet gode kræfter på den anden side af Kattegat, der har samme ønsker som os for en positiv udvikling af landdistrikterne. Det er helt oplagt at arbejde sammen om projekter, som kan give resultater i begge regioner, siger Kaj Møldrup Christensen, formand for Region Midtjyllands Udvalg for udvikling i landdistrikter.

- Vi har fundet gode kræfter på den anden side af Kattegat, der har samme ønsker som os for en positiv udvikling af landdistrikterne. Det er helt oplagt at arbejde sammen om projekter, som kan give resultater i begge regioner, siger Kaj Møldrup Christensen, formand for Region Midtjyllands Udvalg for udvikling i landdistrikter.

Region Midtjylland og Västra Götaland planlægger at samarbejde om udvikling af projekter, der skaber udvikling i de to regioners landdistrikter.

En oplagt mulighed for samarbejde er f.eks. udviklingen inden for fødevarer. Udfordringerne for de små og mellemstore virksomheder i branchen ligner hinanden i de to regioner, blandt andet at opretholde og indbygge innovationen i den stærke fødevaresektor, at skabe samarbejde mellem mindre og større virksomheder m.v.


Kent Johansson fra Västa Götalandsregionen og Kaj Møldrup Christensen fra Region Midtjylland udveksler erfaringer om udvikling i landdistrikterne.

- Västra Götalandsregionen är beredd att gå vidare i en diskussion och ge ansvarariga tjänstemän i uppdrag att utreda gemensamma samarbetsområden och rapportera tilbaka till politiken under hösten, siger Kent Johansson, ordförande i Regionsutvecklingsnämnden.
Samarbejde på vigtige områder mellem de to regioner er et af de centrale emner, der drøftes under en to-dags studietur til Västra Götaland, hvor medlemmer af Region Midtjyllands Udvalg for Udvikling i landdistrikter i øjeblikket suger til sig af de vestsvenske erfaringer med netop landdistriktsudvikling set fra en regional vinkel.

Samarbejdet mellem regionerne tager udgangspunkt i det nye EU-Samarbejds-program for Kattegat-Skagerak (KASK), som netop er lanceret. Dette program dækker det sydlige Norge, Vestsverige, herunder Västra Götalands-regionen, Region Midtjylland og Region Nordjylland.
Hermed åbnes nye muligheder for at sætte yderligere gang i den regionale udvikling gennem samarbejde mellem de tre skandinaviske lande. Programmet har blandt andet fokus på at fremme en bæredygtig økonomisk udvikling og understøtte en sammenhængende Kattegat-Skagerak region. I programmet er afsat omkring 374 millioner kroner for perioden fra 2007-2013.
- Disse muligheder skal vi bruge aktivt og positivt til at gennemføre fælles projekter til gavn for landdistrikterne i Sverige, Norge og Danmark, siger Kaj Møldrup Christensen.